Nyheter

VID vokser

VID vokser

Sammenslåing av Høyskolen Diakonova med VID – endelige vedtak

Vedtaket i høgskolestyret 21. september 2017 om sammenslåingen av Høyskolen Diakonova med VID er nå bekreftet ved endelige vedtak i generalforsamlingen for VID vitenskapelige høgskole og styret i VID Holding 16. oktober 2017.

Som informert om i Rektor informerer i september 2017 er forberedelsene av sammenslåingen i full gang og VID-dagene 3. og 4. januar vil markere sammenslåingen som trer i kraft 1. januar 2018.

Sammenslåingen av Senter for interkulturell kommunikasjon med VID

Senter for interkulturell kommunikasjon ble opprettet i 1991 som en avdeling ved Misjonshøgskolen finansiert via oppdrag. I 2006 ble senteret omdannet til et aksjeselskap eid av Det Norske Misjonsselskap og Misjonshøgskolen. I 2011 overtok Misjonshøgskolen og senere VID, alle aksjene. Senter for interkulturell kommunikasjon har 10 ansatte.

Senter for interkulturell kommunikasjon har som formål å drive forskning, utredningsvirksomhet, undervisning og kursvirksomhet knyttet til samarbeid og kommunikasjon i internasjonale og flerkulturelle sammenhenger. Senterets viktigste tematiske arbeidsområder er:

  • Migrasjon og mangfold
  • Utviklingssamarbeid
  • Fred og forsoning

Senter for interkulturell kommunikasjon har over tid utviklet seg til å bli et sterkt varemerke og en interessant samarbeidspartner for andre forskningsmiljøer. I tillegg er Senter for interkulturell kommunikasjon også involvert i undervisning og veiledning av studenter ved VID. Les mer om Senter for interkulturell kommunikasjon.

I løpet av 2017 har det vært arbeidet med å integrere Senter for interkulturell kommunikasjon i VID. Utgangspunktet er at integrering i form av sammenslåing vil forenkle samarbeidet, gi muligheter for både faglige, administrative og økonomiske synergier og bidra til å realisere utviklingsstrategier for både Senter for interkulturell kommunikasjon og VID.

19 og 20. oktober ble det gjort enstemmige vedtak i henholdsvis styret for Senter for interkulturell kommunikasjon og høgskolestyret for VID om ønske om sammenslåing.

Nå avventes skattemessige avklaringer som forutsetning for at sammenslåingen kan endelig bekreftes av generalforsamlingene for de 2 selskapene.