Nyheter

VIDs pris for fremragende forskningsinnsats 2020

VIDs pris for fremragende forskningsinnsats 2020

Prisen tildeles professor Inger Marie Lid.

Prisen tildeles professor Inger Marie Lid.