Nyheter

Viktig melding fra rektor: VID stenger campus

Viktig melding fra rektor: VID stenger campus

Viktig melding fra rektor: VID stenger campus

Kjære alle studenter,

VID er nå inne i en eskalerende nasjonal krise. Jeg ber dere holde dere godt oppdatert om hvordan VID håndterer dette.

VID stenger nå ned campus, samtidig som undervisningen fortsetter digitalt.

Alle utenlandsreiser for studenter og ansatte innstilles med umiddelbar virkning, inntil videre. Studenter og ansatte på reise må forberede seg på å bli kalt hjem på kort varsel.

VID del av denne pågående nasjonale dugnaden er primært for å få dere studenter gjennom studiene. Denne dugnaden må vi ta sammen, på helt nye måter enn vi er vant med. Samtidig er mye fortsatt uoversiktlig når det gjelder rammer for eksamener, arbeidskrav og praksis. Her holder vi tett kontakt med Kunnskapsdepartementet, helseregioner, kommuner, mm.

Vi vil hele tiden finne måter å oppdatere dere så raskt og så godt som det overhode er mulig!

Jeg vil til slutt si at jeg har full forståelse for både frykt og frustrasjon for hvordan de neste ukene og månedene vil se ut. Men vi er altså midt i en nasjonal krise! Da vil mye være annerledes enn vi er vant med.

I mellomtiden: Hold kontakt med hverandre, og ta vare på hverandre!

Bård Mæland
Rektor

Følg også med på vår beredskapsside på https://www.vid.no/om-oss/beredskap/ for oppdatert informasjon og råd knyttet til smittesituasjonen.