Nyheter

Viktig melding fra rektor

Viktig melding fra rektor

Viktig melding fra rektor

Kjære alle medarbeidere,

VID er nå inne i en eskalerende nasjonal krise hvor det er iverksatt skjerpede krav.

VID stenger nå ned campus, samtidig som undervisningen fortsetter digitalt. Takk for at dere så bra har snudd dere rundt for å få til denne omleggingen!

VID skal ikke ta imot besøkende inntil videre.

Alle utenlandsreiser for studenter og ansatte innstilles med umiddelbar virkning, inntil videre. Studenter og ansatte på reise må forberede seg på å bli kalt hjem på kort varsel.

Ansatte skal hovedsakelig jobbe hjemmefra, inntil videre. Ansatte som skal jobbe hjemmefra må ta med seg hjem det de trenger for å kunne arbeide hjemmefra de neste ukene. Ansatte som må jobbe på campus gjør dette etter avtale med nærmeste leder.

Akkurat nå ønsker jeg å gi noen føringer som gjøres gjeldende fra nå:

  1. Vitenskapelige ansatte:
    1. Høyeste prioritet: Undervisningsoppgaver, herunder produksjon av e-læringsressurser, veiledning, oppfølging av praksis, sensur, utarbeidelse av nye studieplaner/emneplaner, mm. Det er svært virksomhetskritisk for VID at vi gjør alt vi kan for å opprettholde læringstrykk og få våre studenter igjennom – på de nye måtene vi nå legger om til.
    2. Det er ikke prioritert å gjennomføre FOU-arbeid nå dersom din leder trenger å bruke deg til andre oppgaver.
    3. Din nærmeste leder har alle fullmakter til å endre din arbeidsplan når det er behov for det, når som helst.
  2. Alle: Støtt opp om andres behov når du blir spurt om det, på kryss og tvers av seksjoner, fagenheter, mm.
  3. Arbeide hjemme: De som arbeider hjemme forventes å være fullt ut tilgjengelig for møter, mm.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som snur seg rundt og bidrar i den pågående nasjonale dugnaden for å redde liv. VIDs interne dugnad er primært en dugnad for å få studenter gjennom sine studier. Denne dugnaden må vi ta sammen, på helt nye måter enn vi er vant med. Samtidig er mye fortsatt uoversiktlig når det gjelder rammer for hvordan våre studenter kan gjennomføre, særlig knyttet til praksis. Her holder vi tett kontakt med Kunnskapsdepartementet, helseregioner, kommuner, mm. Vi skal for øvrig gjøre vårt beste for å holde dere oppdatert på https://www.vid.no/om-oss/beredskap/

Takk!

Bård Mæland
Rektor

Følg også med på vår beredskapsside på https://www.vid.no/om-oss/beredskap/ for oppdatert informasjon og råd knyttet til smittesituasjonen.