Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole har cirka 350 ansatte og 3500 studenter og er en av landets største private høgskoler.

VID tilbyr studier i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger.

Ved VID tilbys studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Høgskolen tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier. Høgskolen samarbeider med profesjoner og arbeidsliv innenfor helse- og sosialsektor, kirke, organisasjoner og frivillig sektor for å tilby praksisnær og praksisrelevant utdanning og forskning til beste for mennesker og samfunn.

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

VID vitenskapelige høgskole er anerkjent av den Europeisk Kommisjon gjennom sitt Erasmus charter for høyere utdanning for perioden 2014–2020. Erasmus charter for høyere utdanning er VIDs plattform for kvalitet i utveksling og mobilitetssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner internasjonalt.

Høgskolens Erasmus Policy Statement er utformet som VIDs plattform for internasjonalisering innenfor Erasmus+-programmet.

Denne siden ble sist oppdatert: 7. oktober 2016.

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post