Om VID vitenskapelige høgskole

Den 1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole.

Den nye høgskolen har rundt 340 ansatte og 3500 studenter. Og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert og kirkelig forankret vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans.

VID vitenskapelige høgskole har som mål å være et attraktivt studie- og arbeidssted. Høgskolen skal opptre som én samlet nasjonal og regional aktør innenfor utdanning og forskning, og som samarbeidspartner for kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og fagutvikling.

Hva står VID for?

VID står for Vitenskapelig, Internasjonal, Diakonal. Navnet vårt gjenspeiler verdiene.

Internasjonalt samarbeid

VID vitenskapelige høyskole er anerkjent av den Europeisk Kommisjon gjennom sitt Erasmus charter for høyere utdanning (ECHE) for perioden 2014–2020. ECHE er VIDs plattform for kvalitet i utveksling og mobilitetssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner internasjonalt.

Organisering

Fakulteter

Sentre

VID er også eier av Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger.

Organisasjonskart

Last ned organisasjonskartet til VID vitenskapelige høgskole.

Denne siden ble sist oppdatert: 7. oktober 2016.

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen