Gjenåpning av samfunnet og studiestart til høsten

VID følger regjeringen sin plan for gjenåpning av samfunnet, og planlegger for studiestart på campus.

Hva med bruk av munnbind? Den nasjonale anbefalingen for personer som bor i områder med høyt smittepress er fortsatt å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde en meters avstand.

VID Bergen koronavaksine: Lurer du på hvordan du som er student skal få koronavaksine i sommer? Se informasjon på Bergen kommunes nettsider.

VID Oslo koronavaksine: Oslo kommune har nå begynt å vaksinere studenter. Dette må du som student passe på. Og husk at som ansatt eller student ved Campus Oslo får du nå tilgang til hurtigtester for Covid-1

Smittesituasjonen ved VID

I løpet av studieåret 2020-2021 ble totalt 44 studenter bekreftet smittet av COVID-19 fom. oppstart av høstsemesteret 2020. De 44 tilfellene er fordelt på 28 studenter i Oslo, 13 studenter i Bergen, to studenter i Sandnes og en nettstudent.

Status for studentmobilitet og utenlandspraksis høsten 2021

Se også smittevernveileder og varslingsrutiner for ansatte og studenter, samt veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering.

Smittevernskurs

Som en del av VIDs bidrag til å begrense smittespredningen av Covid-19 er det forventet at alle ansatte og studenter ved VID gjennomfører «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID». Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB.

Klikk her for å registrere deg og delta i kurset. (Dette kurset ligger i Canvas, og fordrer også pålogging via Feide)

Nyhetsoppslag om omlegging av undervisning og endringer for studenter og ansatte

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen endrer seg raskt, og ber derfor ansatte og studenter om å holde seg oppdatert.

VID har sikkerheten til studenter og ansatte som høyeste prioritet og følger situasjonen fortløpende.

Vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD).

VID som høgskole er tett knyttet til norsk helsevesen. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisste på smittestatus og har ansvar for å ikke spre viruset videre. VID har derfor besluttet at alle ansatte og studenter skal følge FHI sine retningslinjer for helsepersonell.