Campus er åpen for studenter

Campus er åpen, men det fordrer selvsagt at alle opprettholder gjeldende smittevernstiltak. Resterende undervisning frem til sommeren vil være digital, med unntak for praksis og ferdighetstrening.

VID Bergen koronavaksine: Lurer du på hvordan du som er student skal få koronavaksine i sommer? Se informasjon på Bergen kommunes nettsider.

VID Oslo koronavaksine: Oslo kommune har nå begynt å vaksinere studenter. Dette må du som student passe på.

Etter regjeringens pressekonferanse 21. mai ble det åpnet for flere lettelser, men det kan være forskjellige tiltaksnivå i de forskjellige byene hvor VID har campus.

Smittesituasjonen ved VID

Per 11 juni 2021 er det totalt 44 studenter som er, eller har vært bekreftet smittet av COVID-19 fom. oppstart av høstsemesteret 2020. De 44 tilfellene er fordelt på 28 studenter i Oslo, 13 studenter i Bergen, to studenter i Sandnes og en nettstudent.

Status for studentmobilitet og utenlandspraksis høsten 2021

Se også smittevernveileder og varslingsrutiner for ansatte og studenter, samt veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering.

Smittevernskurs

Som en del av VIDs bidrag til å begrense smittespredningen av Covid-19 er det forventet at alle ansatte og studenter ved VID gjennomfører «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID». Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB.

Klikk her for å registrere deg og delta i kurset. (Dette kurset ligger i Canvas, og fordrer også pålogging via Feide)

Nyhetsoppslag om omlegging av undervisning og endringer for studenter og ansatte

Spørsmål og svar for ansatte og studenter

 • Hvordan melde ifra ved positiv Covid-19 test for studenter og ansatte
 • Koronatesting for ansatte og studenter
 • Hva er forskjellen på hjemmekarantene og isolasjon?
 • Følg råd og veiledning fra helsenorge
 • Informasjon til ansatte og studenter om gjennomføring av eksamen.
 • Kan studenter søke permisjon dersom de ønsker å trekke seg fra praksis?
 • Informasjon til studenter som er i praksis i Norge
 • Noen avklaringer knyttet til praksis for bachelor i sykepleie
 • Jeg er student og bekymret - hvem kan jeg snakke med?
 • Jeg har spørsmål om koronaviruset - hvor henvender jeg meg?
 • Registrering av innreise til Norge

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen endrer seg raskt, og ber derfor ansatte og studenter om å holde seg oppdatert.

VID har sikkerheten til studenter og ansatte som høyeste prioritet og følger situasjonen fortløpende.

Vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD).

VID som høgskole er tett knyttet til norsk helsevesen. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisste på smittestatus og har ansvar for å ikke spre viruset videre. VID har derfor besluttet at alle ansatte og studenter skal følge FHI sine retningslinjer for helsepersonell.