Smittevern på campus

Se timeplanen for oppdatert informasjon om undervisningen, som frem til høstferien vil være en blanding av fysisk oppmøte og digitale løsninger. Se vid.no/nystudent for alle praktiske opplysninger om studiestart.

  • Ansatte og studenter anmodes om å hente ut testkit, for å kunne teste seg hjemme et par ganger i uken.
  • Ved positiv selvtest, ta på munnbind og oppsøk kommunens testsenter.
  • Ansatte og studenter med symptomer skal ikke komme på campus, de skal teste seg på kommunens teststasjon

Les mer om studiestart og smittevern her

Les om smittehåndtering for studenter i Oslo

Les om karanteneregler for studenter i Stavanger

Se brev til studentene i Bergen fra smittevernoverlegen

Reisevirksomhet for studenter

VID åpner for utenlandsreiser fra 2022

Smittevernveiledere og smittesituasjonen ved VID

Siden oppstart av høstsemesteret 2021 er 16 studenter ved VID bekreftet smittet. Tretten tilfeller i Oslo, to i Bergen og en i Sandnes. Status er per 19. september.

I løpet av studieåret 2020-2021 ble totalt 44 studenter bekreftet smittet av COVID-19 fom. oppstart av høstsemesteret 2020. De 44 tilfellene er fordelt på 28 studenter i Oslo, 13 studenter i Bergen, to studenter i Sandnes og en nettstudent.

Se også smittevernveileder og varslingsrutiner for ansatte og studenter, samt veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering.

Smittevernskurs

Som en del av VIDs bidrag til å begrense smittespredningen av Covid-19 er det forventet at alle ansatte og studenter ved VID gjennomfører «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID». Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB.

Klikk her for å registrere deg og delta i kurset. (Dette kurset ligger i Canvas, og fordrer også pålogging via Feide)

Nyhetsoppslag om omlegging av undervisning og endringer for studenter og ansatte

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen endrer seg raskt, og ber derfor ansatte og studenter om å holde seg oppdatert.

VID har sikkerheten til studenter og ansatte som høyeste prioritet og følger situasjonen fortløpende.

Vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD).

VID som høgskole er tett knyttet til norsk helsevesen. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisste på smittestatus og har ansvar for å ikke spre viruset videre. VID har derfor besluttet at alle ansatte og studenter skal følge FHI sine retningslinjer for helsepersonell.