regjeringen sin pressekonferanse den 25. november kom det frem at de nasjonale smittevernstiltakene vil vedvare i minst tre uker til, frem til 16. desember.

Ved VID er det nå hovedsakelig digital undervisning og hjemmeeksamen. Se også særskilte koronatiltak for studenter i Oslo og Bergen.

Smittesituasjonen ved VID
Per 27. november er det totalt 20 studenter som er, eller har vært bekreftet smittet av COVID-19 i løpet av høstsemesteret 2020. De 20 tilfellene er fordelt på ni studenter i Bergen, ti studenter i Oslo og en nettstudent.

Status for studentmobilitet og utenlandspraksis våren 2021

Se også smittevernveileder og varslingsrutiner for ansatte og studenter, samt veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering.

Smittevernskurs

Som en del av dugnaden for å begrense smittespredningen av Covid-19, gjør VID nå «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID» obligatorisk. Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB.

Ansatte og studenter som ikke har tatt kurset enda, bes gjøre dette innen 20. august.

Klikk her for å registrere deg og delta i kurset. (Dette kurset ligger i Canvas, og fordrer også pålogging via Feide)

Nyhetsoppslag om omlegging av undervisning og endringer for studenter og ansatte

Spørsmål og svar for ansatte og studenter

  • Koronatesting for ansatte og studenter ved VID Oslo
  • Hvordan melde ifra ved positiv Covid-19 test for studenter og ansatte
  • Hva er forskjellen på hjemmekarantene og isolasjon?
  • Følg råd og veiledning fra helsenorge
  • Informasjon til ansatte og studenter om gjennomføring av eksamen.
  • Kan studenter søke permisjon dersom de ønsker å trekke seg fra praksis?
  • Informasjon til studenter som er i praksis i Norge
  • Noen avklaringer knyttet til praksis for bachelor i sykepleie
  • Jeg er student og bekymret - hvem kan jeg snakke med?
  • Jeg har spørsmål om koronaviruset - hvor henvender jeg meg?

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt, og ber derfor ansatte og studenter om å holde seg oppdatert.

VID har sikkerheten til studenter og ansatte som høyeste prioritet og følger situasjonen fortløpende.

Vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD).

VID som høgskole er tett knyttet til norsk helsevesen. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisste på smittestatus og har ansvar for å ikke spre viruset videre. VID har derfor besluttet at alle ansatte og studenter skal følge FHI sine retningslinjer for helsepersonell.