Undervisning på campus ved VID Oslo igjen fra mandag 19. oktober

Det har i all hovedsak vært digital undervisning ved VID Oslo etter at lokale smittevernstiltak trådte i kraft den 28. september. Disse vil fremdeles gjelde frem til og med fredag 16. oktober, men fra mandag 19. oktober vil det bli undervisning på campus igjen iht. timeplan.

Smittesituasjonen ved VID
Per 16. oktober er det totalt 13 studenter som har vært bekreftet smittet av COVID-19 i løpet av høstsemesteret 2020. De 13 tilfellene er fordelt på åtte studenter i Bergen og fem studenter i Oslo.

Status for studentmobilitet våren 2021

Se også smittevernveileder og varslingsrutiner for ansatte og studenter, samt veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering.

Smittevernskurs

Som en del av dugnaden for å begrense smittespredningen av Covid-19, gjør VID nå «smittevernkurs for ansatte og studenter ved VID» obligatorisk. Kurset er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB.

Ansatte og studenter som ikke har tatt kurset enda, bes gjøre dette innen 20. august.

Klikk her for å registrere deg og delta i kurset. (Dette kurset ligger i Canvas, og fordrer også pålogging via Feide)

Nyhetsoppslag om omlegging av undervisning og endringer for studenter og ansatte

Spørsmål og svar for ansatte og studenter

  • Koronatesting for ansatte og studenter ved VID Oslo
  • Hvordan melde ifra ved positiv Covid-19 test for studenter og ansatte
  • Hva er forskjellen på hjemmekarantene og isolasjon?
  • Følg råd og veiledning fra helsenorge
  • Informasjon til ansatte og studenter om gjennomføring av eksamen.
  • Kan studenter søke permisjon dersom de ønsker å trekke seg fra praksis?
  • Informasjon til studenter som er i praksis i Norge
  • Noen avklaringer knyttet til praksis for bachelor i sykepleie
  • Jeg er student og bekymret - hvem kan jeg snakke med?
  • Jeg har spørsmål om koronaviruset - hvor henvender jeg meg?

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt, og ber derfor ansatte og studenter om å holde seg oppdatert.

VID har sikkerheten til studenter og ansatte som høyeste prioritet og følger situasjonen fortløpende.

Vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD).

VID som høgskole er tett knyttet til norsk helsevesen. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisste på smittestatus og har ansvar for å ikke spre viruset videre. VID har derfor besluttet at alle ansatte og studenter skal følge FHI sine retningslinjer for helsepersonell.