Historie

Betanien

I 2016 fusjonerte Høgskolen Betanien med Diakonhjemmet Høgskole, Misjonshøgskolen og Haraldsplass diakonale høgskole og ble til VID vitenskapelige høgskole.

Høgskolen Betaniens historie

Fram til 1908 ble alle Betanien-søstre utdannet i Kristiania, men i 1908 begynte Betanien i Bergen å utdanne egne sykepleiere i samarbeid med Bergen kommunale sykehus på Engen.

1. oktober 1923 åpnet Betanien egen sykepleierskole i Kalfaret. Skolen startet med grunnutdanning for sykepleiere og har senere også fått videreutdanning for sykepleiere innen blant annet aldring og eldreomsorg, kreftsykepleie og nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell.

Dagens lokaler i Fyllingsdalen ble innviet 21. oktober 1975.