Hovedstrategiene for 2018–2028

Utdypning av VIDs hovedstrategier for 2018–2028

  • VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste generasjons praksis
  • VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning
  • VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og livssynskompetanse
  • VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og bærekraftig virksomhet
  • VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning
  • VID vokser – som nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional posisjonering og godt tilgjengelige utdanningstilbud

Hva er de viktigste faktorene for å realisere strategien?