Opptak

For å søke opptak til våre studier går du til hver enkelt studieside gjennom studieoversikten. På denne siden finner du utfyllende informasjon som har med opptak å gjøre.

Om Samordna opptak

For å søke opptak til våre bachelorutdanninger og årsstudier benytter du Samordna opptak.

Les mer om Om Samordna opptak

Lokalt opptak

Du søker på våre master- og videreutdanninger gjennom et lokalt opptak.

Les mer om Lokalt opptak

Realkompetanse

Det er hver enkelt utdanningsinstitusjon som bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier.

Les mer om Realkompetanse

Overflytting

Det er mulig å søke om overflytting til noen av våre bachelorutdanninger.

Les mer om Overflytting

Kontakt opptakskontoret

Opptakskontoret nås på e-post opptak@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post