Lokalt opptak

  Du søker på våre master- og videreutdanninger gjennom et lokalt opptak. Dette er høgskolens egen søknadsweb, og kan ha andre frister og krav enn om du søker gjennom Samordna opptak.

  Gå til Søknadsweb

  Søknadsweb åpner

  Søknadsweb åpnet 15. september 2017 for opptak på studier med oppstart vår 2018.

  Søknadsfrister

  Master- og videreutdanninger

  Master- og videreutdanninger med oppstart vår 2018 har frist 1. november 2017.

  Enkeltemner

  Søknadsfrist for enkeltemner har frist 1. desember 2017.

  Avvikende søknadsfrister

  Noen studier har avvikende søknadsfrister. Du må forholde deg til informasjonen du finner tilknyttet hvert enkelt studium. Finn ditt ønskede studium i studieoversikten.

  Søknadsprosessen

  1. Registrer deg som søker og søk opptak innen fristen i Søknadsweb.
  2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
  3. Forventet svar på søknad er 2–3 uker etter søknadsfristen. Ved fortløpende opptak er svartiden kortere.
  4. Svarbrev mottas på e-post. Bekreft studieplass/ventelisteplass innen oppgitt svarfrist i Søknadsweb.

  Dokumentasjon

  Etter du har registrert din nettsøknad må du laste opp relevant dokumentasjon i Søknadsweb. Eksempelvis vitnemål og attester. Du vil få informasjon om dette i Søknadsweb. Enkelte studier har også et vedleggsskjema som må følge søknaden. Du må forholde deg til opptakskravene du finner tilknyttet hvert enkelt studium. Finn ditt ønskede studium i studieoversikten.

  Tilrettelegging

  Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging i studietiden må du gi beskjed om det når du får tilbud om studieplass.

  Spørsmål om lokalt opptak

  For spørsmål om opptak til master- og videreutdanninger og enkeltemner, se informasjon tilknyttet hvert enkelt studium. Finn ditt ønskede studium i studieoversikten. Eller ta kontakt med opptak@vid.no.