Poengkalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å regne ut karaktersnitt. 

  • Kalkulatoren regner bokstavkarakterer om til tallkarakterer. 

Bruksanvisning:

  • Fyll inn studiepoeng i høyre kolonne og bokstavkarakterer (husk STOR bokstav) i venstre kolonne.

  • Karaktersnittet beregnes av kalkulatoren ved å trykke "regn ut" nederst.
Emne # Karakter
(stor bokstav)  
Studiepoeng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25