NB! Ved følgende studier er det dessverre ikke ledige studieplasser høsten 2018, og det er dermed ikke mulig å søke om overflytting:

  • Sykepleie, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet (gjelder både til 2. og 3. studieår)
  • Sykepleie, VID Bergen (gjelder både til 2. og 3. studieår)
  • Sosialt arbeid, heltid, VID Oslo

Har du spørsmål?