Overflytting

Det er mulig å søke om overflytting til noen av våre bachelorutdanninger. Det varierer om studiet går på heltid og deltid, les videre for konkret informasjon.

Det er mulig å søke overflytting til 2. eller 3. studieår heltid ved følgende bachelorutdanninger:

I tillegg er det mulig å søke overflytting til 2., 3. og 4. studieår deltid på følgende bachelorutdanninger:

Vi vektlegger

Ved behandling av søknader om overflytting: til 2.- eller 3. studieår heltid og 2., 3.- eller 4. studieår deltid, blir følgende forhold lagt vekt på:

Dette må du dokumentere

Følgende dokumentasjon må foreligge for at søknad om overflytting fra andre tilsvarende bachelorutdanninger i Norge skal behandles:

Forbehold om realkompetanse

Departementet har bestemt at en vurdering av realkompetanse kun gjelder for studiestedet søknaden er vurdert. Dette betyr at samme type studium kan ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder. VID vitenskapelige høgskole forbeholder seg retten til ny vurdering av realkompetansen til høgskolens studier.

Søknadsfrist og oppstart

Søknadsfrist er 1. mai for alle studier. Alle studiene har oppstart i august.

Last ned søknadsskjema

Søknad med vedlegg sendes per post til VID vitenskapelige høgskole. Ta kontakt på opptak@vid.no for adresseinformasjon.

Har du spørsmål?

Kontakt opptak@vid.no