Opptak

Overflytting

Det er mulig å søke om overflytting til noen av våre bachelorutdanninger. Det varierer om studiet går på heltid og deltid.

Det er mulig å søke overflytting til 2. eller 3. studieår heltid ved følgende bachelorutdanninger:

I tillegg er det mulig å søke overflytting til 2., 3. og 4. studieår deltid på følgende bachelorutdanninger:

Vi vektlegger

Ved behandling av søknader om overflytting: til 2.- eller 3. studieår heltid og 2., 3.- eller 4. studieår deltid, blir følgende forhold lagt vekt på:

 • Ledig studieplass på det studentkull det søkes overflytting til.
 • Det må være samsvar i studieløpet (samsvarende fagplaner) slik at søker kan fullføre studiet ved VID vitenskapelige høgskole uten spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen.
 • Søker må ha fullført og bestått 1. eller 2. studieår (heltid) og 1., 2. og 3. studieår (deltid).
 • Søker må har tilsvarende studieplass ved en annen høgskole/universitet.
 • Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil søkere bli prioritert ut fra resultater på tidligere vurderinger.

Dette må du dokumentere

Følgende dokumentasjon må foreligge for at søknad om overflytting fra andre tilsvarende bachelorutdanninger i Norge skal behandles:

 • Fag- og emneplan med pensumlitteratur
 • Karakterutskrift over eksamener og praksis
 • Kopi av evalueringsskjema fra praksis (gjelder studier med praksis)
 • Bekreftelse fra studiested om at søker er aktiv student (fra - til og heltid/deltid)
 • Grunnlaget for opptak til studiet ved høgskolen det søkes om overflytting fra
 • Dokumentasjon på arbeidstilknytning eller tidligere arbeidspraksis (gjelder sosialt arbeid, deltid)

Forbehold om realkompetanse

Departementet har bestemt at en vurdering av realkompetanse kun gjelder for studiestedet søknaden er vurdert. Dette betyr at samme type studium kan ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder. VID vitenskapelige høgskole forbeholder seg retten til ny vurdering av realkompetansen til høgskolens studier.

Søknadsfrist og oppstart

Søknadsfrist er 1. mai for alle studier. Alle studiene har oppstart i august.

Last ned søknadsskjema

Søknad med vedlegg sendes per post til VID vitenskapelige høgskole. Ta kontakt på [[opptak]] for adresseinformasjon.

Har du spørsmål?

Kontakt opptak@vid.no.