Roller og ansvar

  • Prosjektleders ansvar

Krav til behandling av personopplysninger i prosjekter

  • Datahåndteringsplan
  • Melding til Sikt
  • Søknad til REK
  • Lagring
  • Deltakernes rettigheter
  • Utlevering av personopplysninger

Avslutning av prosjekt

  • Prosjektleder skal ved prosjektslutt sørge for at

Arkivering

Avvik

Avtalemaler for forskningsprosjekter