• Hva er personopplysninger?
  • Hvilke prosjekter omfattes av rutinen?
  • Hvem har ansvaret for behandling av personopplysninger i forskning ved VID?
  • Hvordan ivareta informasjonssikkerheten underveis i prosjektet?
  • Viktig å kjenne til
  • Hvem svarer på spørsmål?

Personvernerklæringer der andre er behandlingsansvarlige

  • Brage (VID:Open)
  • Cristin
  • Nettskjema
  • Zoom
  • NSD

Forskningsetikk og personvern

Presentasjoner fra NSD