Planer

StudiumTittelStudieårFil
Familieterapi og systemisk praksis
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis 2021-20222021-2022
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis 2021-20222021-2022
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2016–20172016–2017
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2017–20182017–2018
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2019–20202019–2020
Last ned
Gerontologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i avansert gerontologi, 2019-2020. NB! Dette studiet hadde siste opptak høsten 20192019–2020
Last ned
Gerontologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i gerontologisk sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Gerontologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i gerontologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Globale studier
Studieplan, master i globale studier (engelsk versjon), 2016–20172016–2017
Last ned
Globale studier
Studieplan, master i globale studier, 2017–20182017–2018
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende arbeid studieretning psykisk helsearbeid2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning psykososialt arbeid med barn og unge2021-2022
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning SEPREP2020-2021
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for master i sykepleie med et kommunehelseperspektiv kull 182018–2019
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for master i sykepleie med et kommunehelseperspektiv kull 192019–2020
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i helsesykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i helsesykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan. Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid. 2019-20202019–2020
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid, 2017–20182017–2018
Last ned