Planer

StudiumTittelStudieårFil
Gerontologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i gerontologisk sykepleie, 2020-2021.2020-2021
Last ned
Globale studier
Studieplan, master i globale studier (engelsk versjon), 2016–20172016–2017
Last ned
Globale studier
Studieplan, master i globale studier, 2017–20182017–2018
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende arbeid studieretning psykisk helsearbeid2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning psykososialt arbeid med barn og unge2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning SEPREP2020-2021
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for master i sykepleie med et kommunehelseperspektiv kull 182018–2019
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for master i sykepleie med et kommunehelseperspektiv kull 192019–2020
Last ned
Helsesykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i helsesykepleie, 2020-2021.2020-2021
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan. Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid. 2019-20202019–2020
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid, 2017–20182017–2018
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan, årstudium interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), 2018-20192018–2019
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, 2017–20182017–2018
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, eldre versjon2018–2019
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid2019–2020
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning akuttmedisinsk sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning gerontologisk sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning kreftsykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned