Planer

StudiumTittelStudieårFil
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2019–20202019–2020
Last ned
Globale studier
Studieplan, master i globale studier (engelsk versjon), 2016–20172016–2017
Last ned
Globale studier
Studieplan, master i globale studier, 2017–20182017–2018
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende arbeid Studieretning psykisk helsearbeid2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning psykososialt arbeid med barn og unge2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk2020-2021
Last ned
Helsefremmende relasjonsarbeid
Master
Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning SEPREP2020-2021
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan. Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid. 2019-20202019–2020
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid, 2017–20182017–2018
Last ned
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
Årsstudium
Studieplan, årstudium interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), 2018-20192018–2019
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, 2016–20172016–2017
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, 2017–20182017–2018
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, 2018–20192018–2019
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, 2019-20202019–2020
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, 2015–20162015–2016
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, 2016–20172016–2017
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, 2017–20182017–2018
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling 2018-20192018–2019
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling 2019-20202019–2020
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i kreftsykepleie, 2019–20202019–2020
Last ned