Planer

StudiumTittelStudieårFil
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i kreftsykepleie, 2017–20182017–2018
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan, kreftsykepleie Diakonova, 2017–2018 og 2017–20192017–2018
2018–2019
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i kreftsykepleie, 2018-2019, Bergen2018–2019
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Fagplan, Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid 2018-2019 , deltid 2018-2020, Diakonova2018–2019
Last ned
Kristen sjelesorg
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristen sjelesorg, 2019–20202019–2020
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2016–20172016–2017
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2017–20182017–2018
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2019-20202019–2020
Last ned
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger
Videreutdanning
Emneplan i organisasjon og ledelse, 2017–20182017–2018
Last ned
Legevaktsykepleie
Studieplan, videreutdanning i legevaktsykepleie, 2016–20182016–2017
2017–2018
Last ned
Livsstyrketrening
Videreutdanning
Studieplan for livsstyrketrening2020-2021
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan 2015–2016 (engelsk versjon)2015–2016
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2016–2017 (engelsk versjon)2016–2017
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan 2017–2018 (engelsk versjon)2017–2018
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2018–2019 (engelsk versjon)2018–2019
Last ned
Medborgerskap og samhandling
Master
Studieplan, master i medborgerskap og samhandling, 2019-202019–2020
Last ned
Medborgerskap og samhandling
Master
Studieplan, master i medborgerskap og samhandling, 2019-20 engelsk2019–2020
Last ned
Mindfulness
Videreutdanning
Studieplan 2018 for videreutdanning i mindfulness2017–2018
Last ned
Minoritetskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet, 2019–20202019–2020
Last ned