Planer

StudiumTittelStudieårFil
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning palliativ sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits
Årsstudium
Studieplan for kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits2020-2021
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, 2017–20182017–2018
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, eldre versjon2018–2019
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling2020-2021
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i kreftsykepleie2019–2020
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Fagplan, Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid 2018-2019 , deltid 2018-2020, Diakonova2018–2019
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i kreftsykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Kristen sjelesorg
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristen sjelesorg, 2020-20212020-2021
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2016–20172016–2017
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2017–20182017–2018
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2019-20202019–2020
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2020 - 20212020-2021
Last ned
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger
Videreutdanning
Emneplan i organisasjon og ledelse, 2017–20182017–2018
Last ned
Legevaktsykepleie
Studieplan, videreutdanning i legevaktsykepleie, 2016–20182016–2017
2017–2018
Last ned
Livsstyrketrening
Videreutdanning
Studieplan for livsstyrketrening2020-2021
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan 2015–2016 (engelsk versjon)2015–2016
Last ned
Master in Diakonia and Christian Social Practice
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2016–2017 (engelsk versjon)2016–2017
Last ned