Planer

StudiumTittelStudieårFil
Kristen sjelesorg
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristen sjelesorg, 2020-20212020-2021
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2016–20172016–2017
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2017–20182017–2018
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2019-20202019–2020
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2020 - 20212020-2021
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2021 - 20222021-2022
Last ned
Emneplan i organisasjon og ledelse, 2017–20182017–2018
Last ned
Livsstyrketrening
Videreutdanning
Studieplan for livsstyrketrening2021-2022
Last ned
Studieplan 2015–2016 (engelsk versjon)2015–2016
Last ned
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2016–2017 (engelsk versjon)2016–2017
Last ned
Studieplan 2017–2018 (engelsk versjon)2017–2018
Last ned
Studieplan for master i diakoni og kristent sosialt arbeid, 2018–2019 (engelsk versjon)2018–2019
Last ned
Medborgerskap og samhandling
Master
Studieplan, master i medborgerskap og samhandling2019–2020
Last ned
Medborgerskap og samhandling
Master
Studieplan, master i medborgerskap og samhandling, engelsk2019–2020
Last ned
Studieplan 2021 - 2022 for videreutdanning i mindfulness2021-2022
Last ned
Minoritetskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet2019–2020
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom, deltid 2018-20202018–2019
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i nefrologisk sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i nefrologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned