Planer

StudiumTittelStudieårFil
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i palliativ sykepleie, 2016–20182016–2017
2017–2018
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i palliativ sykepleie, 2017–20192017–2018
2018–2019
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i palliativ sykepleie, 2019-20212019–2020
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2016–20172016–2017
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2017–20182017–2018
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2019–20202019–2020
Last ned
Praktisk-kirkelig utdanning / praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan for praktisk-kirkelig diakoniutdanning ved Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø, 2020-20212019–2020
Last ned
Praktisk-kirkelig utdanning / praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan for praktisk-kirkelig utdanning ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) studieretning kateket2018–2019
Last ned
Praktisk-kirkelig utdanning / praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan for praktisk-kirkelig utdanning2018–2019
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan, praktisk-teologisk utdanning i Stavanger2017–2018
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan, praktisk-teologisk utdanning lavere grad i Tromsø2019–2020
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan, praktisk-teologisk utdanning høyere grad i Tromsø2019–2020
Last ned
Psykisk helsearbeid
Videreutdanning
Fagplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid. 2019-20202019–2020
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2019 - 20202019–2020
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2016–20172016–2017
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2017–20182017–2018
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2018 - 20192018–2019
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet, 2018–20192018–2019
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i Relasjonskompetanse i barnevernet 2019–20202019–2020
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk, 2017–20182017–2018
Last ned