Planer

StudiumTittelStudieårFil
Praktisk-teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan, praktisk-teologisk utdanning høyere grad i Tromsø2019–2020
Last ned
Psykisk helsearbeid
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid2020-2021
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge2020-2021
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2016–20172016–2017
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2017–20182017–2018
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 2018 - 20192018–2019
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet, 2018–20192018–2019
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet 2019–20202019–2020
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet 2020-20212020-2021
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk, 2017–20182017–2018
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk, eldre versjon2018–2019
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus-og avhengighetsproblematikk2019–2020
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus-og avhengighetsproblematikk 2020-20212020-2021
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i samfunnsfag, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i religion, kultur og globalisering, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i samfunnsfag, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i religion, kultur og globalisering, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2018–20192018–2019
Last ned