Planer

StudiumTittelStudieårFil
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i palliativ sykepleie2019–2020
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i palliativ sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i palliativ sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan 20172016–2017
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan, veiledning for studentveiledere 20182017–2018
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning for studentveiledere, 2019-20202018–2019
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid - vår 212020-2021
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2016–20172016–2017
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, eldre versjon2017–2018
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi 2019 - 20202019–2020
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi 2020 - 20212020-2021
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi 2021 - 20222021-2022
Last ned
Praktisk teologisk utdanning
Videreutdanning
Studieplan, praktisk-teologisk utdanning i Stavanger2017–2018
Last ned
Praktisk-kirkelig diakoniutdanning
Studieplan for Praktisk-kirkelig diakoniutdanning 2021-20222021-2022
Last ned
Studieplan for praktisk-kirkelig diakoniutdanning ved Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø, 2020-20212019–2020
Last ned
Studieplan for praktisk-kirkelig kateketikkutdanning2018–2019
Last ned
Studieplan for årsstudiet i kirkemusikk i samarbeid med Musikkonservatoriet – UiT- Norges arktiske universitet2020-2021
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Studieplan for praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU12021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Studieplan for praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Studieplan for høyere grad praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned