Planer

StudiumTittelStudieårFil
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i kreftsykepleie gjeldende fra 20232023-2024
Last ned
Studieplan, årsstudium i kristen sjelesorg, 2020-20212020-2021
Last ned
Studieplan Kristen sjelesorg VID 2022-20232022-2023
Last ned
Studieplan Kristen sjelesorg VID 2023-20242023-2024
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årstudium i kristdom, religion, livssyn og etikk, 2018-20192018–2019
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk, 2023 - 20242023-2024
Last ned
Emneplan i organisasjon og ledelse, 2017–20182017–2018
Last ned
Livsstyrketrening
Videreutdanning
Studieplan for livsstyrketrening2023-2024
Last ned
Medborgerskap og samhandling
MasterMedborgerskap og samhandling - deltid
Master
Studieplan for Master i Medborgerskap og samhandling 2024 - 20252023-2024
Last ned
Studieplan 2021 - 2022 for videreutdanning i mindfulness2021-2022
Last ned
Minoritetskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet2019–2020
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom, deltid 2018-20202018–2019
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i nefrologisk sykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i nefrologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Nefrologisk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i nefrologisk sykepleie 2022-20232022-2023
Last ned
Palliativ sykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i palliativ sykepleie gjeldende fra 20212021-2022
Last ned
Pedagogikk og bærekraft
Årsstudium
Studieplan for Årsstudiet i pedagogikk og bærekraftLast ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan 20172016–2017
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan, veiledning for studentveiledere 20182017–2018
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning for studentveiledere, 2019-20202018–2019
Last ned