Planer

StudiumTittelStudieårFil
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk, 2018–20192018–2019
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus-og avhengighetsproblematikk, 2019-20202019–2020
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i samfunnsfag, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i religion, kultur og globalisering, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i samfunnsfag, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i religion, kultur og globalisering, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2018–20192018–2019
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årstudium i samfunnsfag, 2018–20192018–2019
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2019-20202019–2020
Last ned
Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering
Videreutdanning
Studieplan. Videreutdanning Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering2020-2021
Last ned
Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelse2019–2020
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Videreutdanning
Studieplan for SEPREP TU 2019Last ned
Sosial kompetanse
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i sosial kompetanse, 2016–20172016–2017
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
2019-2020 Fagplan 2011 Bachelor i sosialt arbeid (rev. juli 2019) med eksamensordning2019–2020
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
Fagplan, bachelor i sosialt arbeid, 2016–20172016–2017
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
Fagplan 2011 (revidert i desember 2017) med eksamensordning, 2017–20182017–2018
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan, master i sosialt arbeid, 2015–20162015–2016
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan, master i sosialt arbeid, 2016–20172016–2017
Last ned