Planer

StudiumTittelStudieårFil
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan 20172016–2017
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan, veiledning for studentveiledere 20182017–2018
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning for studentveiledere, 2019-20202018–2019
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Praksisveilederutdanning Sosialt arbeid våren 20212020-2021
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Praksisveilederutdanning Sosialt arbeid 2022-20232022-2023
Last ned
Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid
Videreutdanning
Praksisveilederutdanning Sosialt arbeid 2023-20242023-2024
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, 2016–20172016–2017
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi, eldre versjon2017–2018
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi 2019 - 20202019–2020
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi 2020 - 20212020-2021
Last ned
Praktisk teologi
Master
Studieplan, master i praktisk teologi 2021 - 20222021-2022
Last ned
Praktisk-kirkelig diakoniutdanning
Årsstudium
Studieplan for Praktisk-kirkelig diakoniutdanning 2024 - 2025Last ned
Studieplan for praktisk-kirkelig diakoniutdanning ved Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø, 2020-20212019–2020
Last ned
Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning
Studieplan for praktisk-kirkelig kateketikkutdanningLast ned
Kirkemusikk
Videreutdanning
Studieplan for årsstudiet i kirkemusikk i samarbeid med Musikkonservatoriet – UiT- Norges arktiske universitet2020-2021
Last ned
Studieplan, praktisk-teologisk utdanning i Stavanger2017–2018
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Årsstudium
Studieplan for praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU12023-2024
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Årsstudium
Studieplan for høyere grad praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22023-2024
Last ned
Psykisk helsearbeid
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid2022-2023
2021-2022
2020-2021
Last ned
Psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge2024-2025
Last ned