Planer

StudiumTittelStudieårFil
Trosopplæring
Årsstudium
Studieplan, Levende tro - kristen tro i praksis 2020-20212020-2021
Last ned
Veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i veiledning, 2017–20192017–2018
2018–2019
Last ned
Veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i veiledning, 2018-20202018–2019
Last ned
Veiledning
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning 2019-20212019–2020
Last ned
Veiledning for studentveiledere
Videreutdanning
Studieplan 20172016–2017
Last ned
Veiledning for studentveiledere
Videreutdanning
Studieplan, veiledning for studentveiledere 20182017–2018
Last ned
Veiledning for studentveiledere
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning for studentveiledere, 2019-20202018–2019
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan 2015–2016, 120 studiepoeng2015–2016
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan 2015–2016, 90 studiepoeng2015–2016
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan 2017–2018, 120 studiepoeng2017–2018
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan 2017–2018, 90 studiepoeng2017–2018
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan for master i verdibasert ledelse, 90 studiepoeng, 2019-20202019–2020
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan for master i verdibasert ledelse, 120 studiepoeng, 2018-20192018–2019
Last ned
Vernepleie
Bachelor
Studieplan, bachelor i vernepleie, 2017–20182017–2018
Last ned