Planer

StudiumTittelStudieårFil
Teologi og religionsstudier
Master
Studieplan, master teologi og religionsstudier2019–2020
Last ned
Teologi og religionsstudier
Master
Studieplan, master teologi og religionsstudier 2020-20212020-2021
Last ned
Teologi og religionsstudier
Master
Programme description, master of theology and religious studies, 2020- 20212020-2021
Last ned
Tjenesteutvikling til eldre
Master
Norsk studieplan 2020-2021 for master i tjenesteutvikling til eldre2020-2021
Last ned
Tjenesteutvikling til eldre
Master
English programme description 2020-2021 for the Master’s degree in service development for the elderly2020-2021
Last ned
Trosopplæring
Årsstudium
Studieplan, Levende tro - kristen tro i praksis 2020-20212020-2021
Last ned
Veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i veiledning, 2018-20202018–2019
Last ned
Veiledning
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning 2019-20212019–2020
Last ned
Veiledning for studentveiledere
Videreutdanning
Studieplan 20172016–2017
Last ned
Veiledning for studentveiledere
Videreutdanning
Studieplan, veiledning for studentveiledere 20182017–2018
Last ned
Veiledning for studentveiledere
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i veiledning for studentveiledere, 2019-20202018–2019
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan 2017–2018, 120 studiepoeng2017–2018
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan 2017–2018, 90 studiepoeng2017–2018
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan for master i verdibasert ledelse, 2019-2020, 90 studiepoeng2019–2020
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan for master i verdibasert ledelse, 2019-2020, 120 studiepoeng2018–2019
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan for master i verdibasert ledelse, 2020-2021, 90 studiepoeng2020-2021
Last ned
Verdibasert ledelse
Master
Studieplan for master i verdibasert ledelse, 2020-2021, 120 studiepoeng2020-2021
Last ned
Vernepleie
Bachelor
Fagplan, bachelor i vernepleie 2017 - 20202017–2018
Last ned
Vernepleie
Bachelor
Studieplan for bachelor i vernepleie2020-2021
Last ned