Dame som går i gangen på et sykehjem. I bakgrunnen sitter en dame i rulestol.
  • Om prosjektet
  • Hva har vi lært gjennom prosjektet?