Nyheter

Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.
Svenn Arne Nielsen er sokneprest i Storfjord.

Flere nyheter

Arrangementer

Flere arrangementer

Spørsmål?