Nyheter

Kjell Arne Medhaug er månedens alumn for januar og februar
Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.
Foto: Stavanger krk. fellesråd

Flere nyheter

Arrangementer

Flere arrangementer

Spørsmål?