Spørsmål og svar

Hos Samtalesenteret, skriver dere journal og hva registreres om meg og samtalene?