Spørsmål og svar

Hva skjer med med studiestedet på Campus Sandnes i 2022?