For studenter

Nyheter

Sjoatur 2017

Arrangement • Dato: 24. august • Tid: 15.00 • Sted: Sjoa Rafting, Heidal
1 dag siden • Den årlige studentturen til Sjoa 24.–27. august 2017
Ledergruppen ønsker alle ansatte en god sommer. Foto: Espen Utaker

Sommerhilsen og informasjon fra rektor og ledergruppen

2 dager siden • Rektor og høgskolens ledergruppe ønsker å takke alle ansatte for stor innsats gjennom det første året i VIDs historie.

Reichelt-seminaret

Arrangement • Dato: 13. september • Tid: 16.00 • Sted: Misjonsmarka 12, Stavanger
3 dager siden • Direktør i Areopagos, Raag Rolfsen foreleser over temaet Gud innenfor? Muligheter for tro i en sekulær tid.

Semesteråpning i Sandnes

Arrangement • Dato: 16. august • Tid: 10.30 • Sted: Vågsgaten 40, Sandnes
3 dager siden • VID markerer starten på et nytt studieår i Sandnes med semesteråpning. Rektor ved VID vitenskapelige høgskole og ordfører i Sandnes kommer.

Demens, medborgerskap og samhandling

Arrangement • Dato: 5. oktober • Tid: 12.15 • Sted: Vågsgaten 40, Sandnes
4 dager siden • I torsdagsseminaret har vi fokus på livssituasjoner hvor medborgerskap i betydningen sosial deltakelse, aktivitet og tilhørighet, utfordres.
Sandnes, Stavanger

Informasjon om nye ansatt- og studentkort ved VID

5 dager siden • Du vil snart få nytt ansatt- eller studentkort. En prosjektgruppe har siden tidlig vår 2017 arbeidet med å innhente tilbud og få installert nytt kortproduksjons- og adgangskontrollsystem ved VID vitenskapelige høgskole.
Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

1 uke siden • Kari Storstein Haug ved Senter for misjon og globale studier ble i tilsettingsutvalget 15. juni innvilget opprykk fra førsteamanuensis til professor innen fagfeltet missiologi.
Rektor ved VID Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.

Høyskolen Diakonova fusjonerer med VID vitenskapelige høgskole

1 uke siden • Tirsdag 13. juni 2017 ble det fattet et gjensidig vedtak i styrerommene hos Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole om å slå seg sammen. Fra 1. januar 2018 blir Høyskolen Diakonova en del av VID.

Kritisk blikk på rusbehandling

Arrangement • Dato: 10. oktober • Tid: 10.00 • Sted: Diakonveien 14, Oslo
2 uker siden • Rusbehandling er tatt for gitt i samfunnet. Men hvorfor skal vi egentlig behandle mennesker som ruser seg?
59 nye vernepleierstudenter fikk sine vitnemål ved VID Sandnes fredag.

90 studenter ble ergoterapeuter og vernepleiere ved VID Sandnes fredag

2 uker siden • Under en høytidelig seremoni fikk 31 studenter sitt vitnemål som nyutdannede ergoterapeuter og 59 studenter mottok sitt vitnemål som vernepleiere.
Til venstre: Kreftsykepleie. Til høgre: Avansert gerontologi.

Uteksaminerte fra videreutdanningene ved VID Bergen

2 uker siden • De to siste ukene har VID Bergen uteksaminert 71 studenter ved videreutdanningene.
Bergen
Møte i høgskolestyret

Møte i høgskolestyret 13. juni

2 uker siden • Høgskolestyret • Saksdokumenter for høgskolestyremøte er nå klart.

Flere nyheter

Arrangementer

16. august
kl. 10.30
Vågsgaten 40, Sandnes

Semesteråpning i Sandnes

24. august
kl. 15.00
Sjoa Rafting, Heidal

Sjoatur 2017

13. september
kl. 16.00
Misjonsmarka 12, Stavanger

Reichelt-seminaret

14. september
kl. 09.00
Pilestredet 35, Oslo

Ettervernkonferansen 2017

5. oktober
kl. 12.15
Vågsgaten 40, Sandnes

Demens, medborgerskap og samhandling

10. oktober
kl. 10.00
Diakonveien 14, Oslo

Kritisk blikk på rusbehandling

31. oktober
kl. 09.00
Kjøpmannsgaten 73, Trondheim

Diakonikonferansen 2017

29. november
kl. 11.00
Vågsgaten 40, Sandnes

Seminar om inkluderende forskning

Flere arrangementer

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post