For studenter

Nyheter

 • Denne uken i kapellet
  14 timer siden • Du er velkommen til andakter i kapellet i Diakonveien 14, Oslo tirsdager til torsdager fra kl. 10.30–10.50.
 • Møte i høgskolestyret
  3 dager siden • Saksdokumenter for høgskolestyremøte 26. oktober 2017 er nå klare.
 • Delta på Studiebarometeret
  4 dager siden • Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet – er en av våre viktigste kilder til informasjon om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene ved VID.
 • Hvordan kan vi hjelpe dødende pasienter? Å møte pasienter med ulike tros- og livssyn i livets sluttfase
  4 uker fra nå • Nytt arrangement • Velkommen til temakveld på VID Bergen, studiested Haraldsplass. Vi inviterer til faglige samtaler med representanter for ulike tros- og livssyn om hva som er viktig når døden nærmer seg.
 • Diakonimaster i religionsmøte
  1 uke siden • Inter-religiøse møtepunkter i diakoniutdanningen blir stadig viktigere. Derfor integreres tematikken i studieplanen, står sentralt i undervisningen, og inkluderer besøk i praksisfeltet.

Flere nyheter

Arrangementer

Flere arrangementer