Spørsmål og svar

Studiested VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

Se egen side for oversikt over studiestedets adresser med kart og informasjon hvordan du kommer deg dit.

Gå til VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

Studiested VID Bergen, studiested Betanien

Se egen side for oversikt over studiestedets adresser med kart og informasjon hvordan du kommer deg dit.

Gå til VID Bergen, studiested Betanien

Studiested VID Bergen, studiested Haraldsplass

Se egen side for oversikt over studiestedets adresser med kart og informasjon hvordan du kommer deg dit.

Gå til VID Bergen, studiested Haraldsplass