Denne siden er kun for studenter ved VID Stavanger.

 • Felles informasjon for praksisstudier
 • Smittevern i forbindelse med praksisstudier
 • Hvor har høgskolen praksisplasser?
 • Kan jeg fremskaffe praksisplass selv?
 • Tildeling av praksisplasser i Arbeidslivsportalen (ALP)*
 • Hva med reiseveien til praksisstedet?
 • Får jeg dekket mine reiseutgifter i praksisperioden?
 • Søknad om tilrettelegging av praksisplass på spesielle vilkår
 • Arbeid ved siden av praksisstudier
 • Hva skjer dersom jeg er syk under praksisperioden?
 • Hva skjer dersom praksisstedet frafaller sitt tilbud?
 • Krav til studenter i forkant av praksis - politiattest og taushetsplikt
 • Sosiale medier og taushetsplikt
 • Er jeg forsikret i praksisperioden?
 • Skikkethetsvurdering
 • Fikk du ikke svar på det du lurte på?