• Fellesinformasjon for praksisstudier
 • Kan jeg finne/skaffe praksisplass selv?
 • Hvor har høgskolen praksisplasser?
 • Fordeling av praksisplasser
 • Søknad om geografisk tilrettelegging av praksisplasser
 • Hva med reiseveien til praksisstedet?
 • Får jeg dekket mine reiseutgifter i praksisperioden?
 • Hva skjer dersom jeg er syk under praksisperioden?
 • Turnus i praksisperioden?
 • Hva skjer dersom praksisstedet frafaller sitt tilbud?
 • Er jeg forsikret i praksisperioden?
 • Krav til medisinsk testing før oppstart av praksis
 • Uforutsette hendelser i praksis
 • Skikkethetsvurdering
 • Fikk du ikke svar på det du lurte på?