Merk! Der kan komme endringer i praksisstudiene og praksisforløpet grunnet Covid-19.

Informasjon og råd om Koronaviruset for studenter, ansatte og besøkende til VID.

 • Utfyllende bestemmelser og praksisinformasjon (praksishefte)
 • Når er praksisperioden?
 • Hvor har høgskolen praksisplasser og hvordan fordeles de?
 • Hva må jeg gjøre før praksisperioden?
 • Kan jeg finne/skaffe praksisplass selv?
 • Hvor kan jeg ha praksis?
 • Kan jeg ha praksis på samme sted som jeg har eller har hatt arbeid?
 • Når får jeg vite hvor jeg har fått praksisplass og kan jeg bytte?
 • Kan jeg få tilrettelegging i praksis?
 • Reisevei, reiseutgifter og forsikring i praksisperioden
 • Hvordan er arbeidstiden i praksis?
 • Fravær og ferie i praksisperioden
 • Hva skal til for å bestå praksis?
 • Hvem kan være praksisveileder for sosionomstudenter og hva innebærer det?
 • Hva slags oppfølging får studentene fra høgskolen?

Har du andre spørsmål?