Denne siden er kun for studenter ved VID Sandnes

 • Fordeling av praksisplasser
 • Bytte av praksisplass
 • Fravær i praksisstudiet
 • Turnus i praksisperioden
 • Reisevei og reisekostnader i praksisperioden
 • Situasjoner der studenten ikke finner seg til rette på praksisstedet
 • Skikkethetsvurdering i praksis
 • Krav til studenter i forkant av praksis – politiattest og taushetsplikt
 • Krav til studenter som skal i praksis – medisinsk testing
 • Spørsmål vedrørende praksis
 • Prosedyre for stikkskade