• Vitnemålsportalen
  • Diploma supplement
  • Forbedring av karakterer på emner som inngår i graden
  • Søknadsskjema for reservasjon/utsettelse – mot utstedelse av vitnemål
  • Feil og mangler i vitnemålet
  • Tapt vitnemål – duplikat
  • Autorisasjon