Studier Ledelse Årsstudium

Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon

Lyst til å bli mer bevisst på hvordan dine egne og eventuelt bedriftens verdier påvirker de valgene du tar som leder? Årsstudiet i Verdibasert ledelse og administrasjon (VLA) er et nettbasert studium som gir deg kunnskap om ledelse og samhandling i organisasjoner.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Heltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VLA
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 40
   • Undervisningsspråk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 6800
   • Totalt per semester NOK 7580

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon Heltid Stavanger (VLA)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: Alle
   Kvote for førstegangsvitnemål: Alle

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Søknadsfrist
   Realkompetanse: 1. mars
   Ordinært grunnlag: 20.april

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet er organisert som nettstudium (Stavanger/Oslo).

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  I studiet ser vi nærmere på sosial innovasjon og hvordan ledere kan bidra til å utvikle organisasjoners verdibevissthet. Studiet gir innsikt i generell organisasjons- og ledelsesteori og har et særlig fokus på bærekraft og flerkulturelle kontekster i sivilsamfunn og offentlig virksomhet.

  Spørsmål og svar

  • Hva er snittet eller poenggrensene?

   Poenggrenser for Verdibasert ledelse og administrasjon

   For heltid ved VID Stavanger: kvote for førstegangsvitnemål: alle.

   Ordinær kvote: alle.

  • Hva er verdibasert ledelse, og hvorfor er verdier viktig i fremtidens arbeidsliv?

   Verdibevisst ledelse handler om

   å «utvikle ny organisatorisk praksis, basert på økt moralsk sensitivitet, ved anvendelse av bevisstgjørende og meningsskapende refleksjonsprosesser over egen praksis» (Aadland & Askeland, 2017, s. 92). Videre skaper verdier retning og drivkraft for handlinger. Bevissthet rundt verdier gir innsikt i hva som kan og bør være standarder for nåværende og fremtidige handlinger, og er særlig viktig i en tid med store sosiale og miljømessige utfordringer.

  • Hva lærer jeg i studiet verdibasert ledelse og administrasjon?

   Som student i verdibasert ledelse og administrasjon får du ta del i spennende diskusjoner om dagsaktuelle ledelsestema knyttet til bærekraft og sosial innovasjon, og du får gjennom nettstudiet praktisk erfaring med digital samhandling.

   På studiet vil du lære mer om:

   • Sentrale temaer innenfor ledelse- og organisasjonsfag som har spesielt fokus på verdibevissthet, bærekraft og mangfold
   • Sosial innovasjon og utvikling
   • Kommunikasjon og retoriske grep
   • Ledelse og samhandling i flerkulturelle kontekster
   • HR-ledelse og coaching i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
   • Debatter som handler om hvorfor FNs bærekraftsmål er viktige, også for virksomheter i Norge
  • Hvordan er studiet lagt opp?

   Nettstudie som kan tas uansett hvor du bor

   All undervisning, kommunikasjon og samhandling mellom lærere og studenter vil være digital. Det blir nettundervisning og undervisningsaktiviteter på zoom i sanntid, for det meste på dagtid. Flere undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav og har derfor krav om at du er til stede på zoom. I tillegg vil det være nettleksjoner på canvas som du kan se når det passer best for deg. Studiet er et heltidsstudium - 60 studiepoeng.

  • Hvilke muligheter for videre studier får jeg?

   Verdibasert ledelse og administrasjon og videre muligheter

   Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan inngå som del av Bachelor i sosial bærekraft ved VID.

  • Hvilke emner dekkes?

   Dette lærer du på Verdibasert ledelse og administrasjon

   • Verdibasert ledelse og administrasjon
   • Sosial innovasjon og bærekraft
   • Kommunikasjon og retorikk
   • HR-ledelse og coaching
   • Flerkulturell ledelse
   • Valgemne
  • Hva vil det si at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå