Studier Helse Master

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Er du utdannet sykepleier og vil bidra til å styrke kvaliteten på fremtidens helse- og omsorgstjenester? Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie gir deg en større breddekompetanse i møte med pasienter med mer komplekse og sammensatte problemstillinger.

En ung sykepleier sitter med ryggen til kameraet. Hun måler blodtrykket til en eldre mann, som sitter vendt mot kameraet.
 • Bergen (Deltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart
  • Søknadstart
  • Søknadsfrist
  • Programkode MAKAS
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 3
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 25
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 12000
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12909

  Søk opptak

  Master i avansert klinisk allmennsykepleie Deltid Bergen (MAKAS)

  Studiestart
  Søknadsfrist

  Poenggrense

  Nytt studium

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utenlandsk utdanning, og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • To års pasientrettet praksis i en sykepleierstilling der stillingsstørrelse har vært minimum 75%. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon.
  • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Autorisasjon

  CV, arbeidsavtaler og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

  Mer informasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, opptaksleder, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie er utviklet for å møte fremtidens behov og utfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hvis du tar dette studiet blir du spesialist i allmennsykepleie, og vil ved oppnådd grad kunne søke om offentlig spesialistgodkjenning som AKS-sykepleier. Du blir også kvalifisert til opptak til doktorgradsprogram, og til undervisning, utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.

Spørsmål og svar

 • Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

  Avansert klinisk allmennsykepleie gir deg spesialkompetanse i:

  • å gjennomføre vurderinger av akutte-, kroniske og sammensette pasientsituasjoner
  • ta beslutninger og sette i verk forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp
  • bidra til helhetlige pasientforløp trygge tjenester og brukerinvolvering
  • bidra til innovasjon og forbedringsarbeid for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • veilede og undervise kollegaer, pasienter og pårørende
 • Hva vil jeg kunne jobbe som?

  Flere jobbmuligheter innen AKS-fagfeltet

  De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i rivende utvikling. Mange kommuner oppretter nye stillinger for å møte endrede behov, der AKS-sykepleieren spiller en sentral rolle. AKS-sykepleieren vil fylle viktige funksjoner som

  • Kliniske sykepleierstillinger
  • Teamlederstillinger
  • Fagutviklingsstillinger
  • Kompetansehevingsstillinger
 • Hvordan er undervisningen?

  Avansert klinisk allmennsykepleie er et deltidsstudium over tre år

  Det er tre ukesamlinger i hvert semester med undervisning, ferdighetstrening og simuleringsøvelser.

  I løpet av studiet vil du gjennomføre to praksisperioder på 6 uker hver. I tillegg vil du ha to temabaserte hospiteringsuker. Det legges opp til gruppebaserte aktiviteter mellom samlingsukene.

 • Hvordan er AKS-studiet lagt opp?

  Samlingsbasert studium

  Samlingsuker for våren 2023 er - med forbehold om endringer

  • Uke 8 - mandag
  • Uke 13
  • Uke 23
 • Hvorfor finnes AKS-utdanningen?

  AKS-masterutdanningen ved VID bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsjukepleie.
  Les mer her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45

 • Kan jeg få økonomisk støtte?

  Kommuner som ønsker å støtte AKS-utdanning for sine ansatte kan søke om tilskudd fra helsedirektoratet.
  Les mer her: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.