Studier Sosial Master

Master i barnevernsarbeid

Er du sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller har lang erfaring fra barnevernets praksisfelt? Master i barnevernsarbeid er orientert om arbeid i barneverntjenesten, barnevernsinstitusjon og andre områder der sosialarbeidere møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.

Fem studenter på master i barnevernsarbeid ved VID
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MABAHEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11949

  Søk opptak

  Master i barnevernsarbeid Heltid Oslo (MABAHEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

  I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad.

  Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp

  • Vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MABADEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9649

  Søk opptak

  Master i barnevernsarbeid Deltid Oslo (MABADEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

  I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad.

  Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning for studenter på deltidsstudiet. Det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  Master i barnevernsarbeid er rettet mot:

  Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere, og mot studenter med annen relevant utdanningsbakgrunn og lang erfaring fra barnevernets praksisfelt.

 • Hva lærer jeg på master i barnevernsarbeid?

  Masterstudiet skal bidra til:

  Analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.

 • Arbeidsmåter

  Spesialisering og fordypning i barnevern

  Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Utdanningen har noen felles emner med masterutdanning i barnevern.

 • Fagmiljø

  Følgende kompetanseområder dekkes på master i barnevernsarbeid:

  • Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
  • Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
  • Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
 • Tilrettelegging

  Forkortet studieløp

  Studenter som har tatt videreutdanning på masternivå, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

 • Samlingsbasert studie

  Master i barnevernsarbeid på heltid eller deltid

  Utdanningen kan tas på heltid over to år eller deltid over fire år. Den er samlingsbasert med tre samlinger i semesteret.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.