Studier Sosial Master

Master i barnevernsarbeid

Er du sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller har lang erfaring fra barnevernets praksisfelt? Master i barnevernsarbeid er orientert om arbeid i barneverntjenesten, barnevernsinstitusjon og andre områder der sosialarbeidere møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  21. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  21. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Heltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABARHEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 10400
   • Totalt per semester NOK 11320

   Søk opptak

   Master i barnevernsarbeid Heltid Oslo (MABARHEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

   I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad.

   Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp

   • Vitnemål fra bachelorgrad

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABARDEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 8200
   • Totalt per semester NOK 9120

   Søk opptak

   Master i barnevernsarbeid Deltid Oslo (MABARDEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

   I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad.

   Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp:

   • Vitnemål fra bachelorgrad

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning for studenter på deltidsstudiet. Det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Utdanningen er rettet mot sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere, og mot studenter med annen relevant utdanningsbakgrunn og lang erfaring fra barnevernets praksisfelt.

  • Mål for master i barnevernsarbeid

   Masterstudiet i barnevernsarbeid skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.

  • Arbeidsmåter

   Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Utdanningen har noen felles emner med masterutdanning i barnevern.

  • Fagmiljø

   Utdanningen dekker følgende kompetanseområder

   • Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
   • Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
   • Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
  • Tilrettelegging

   Studenter som har tatt videreutdanning på masternivå, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

  • Samlingsbasert studie

   Utdanningen kan tas på heltid over to år eller deltid over fire år. Den er samlingsbasert med tre samlinger i semesteret.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå