Studium

Master i diakoni og kristent sosialt arbeid

Kirke
Heltid
Oslo
Engelsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen
Ønsker du å lære mer om den kristne tro og en profesjonell diakonal praksis i et globalt samfunn?
Master i diakoni og kristent sosialt arbeid

Emner

 • Teologisk grunnlag for diakonal identitet og praksis
 • Bibelsk teologi og hermeneutikk
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og oppbygging av masteroppgaven
 • Innføring i diakonivitenskap
 • Diakonens tjeneste og praktisk diakoni
 • Sjelesorg, homiletikk og diakoni
 • Profesjonsetikk
 • Internasjonal diakoni
 • Diakonalt perspektiv
 • Masteroppgaven
 • Diakoni i en global kontekst
 • Diakonalt arbeid og sjelesorg i krisesituasjoner

Artikler

Hva kan en diakon jobbe med? Noen hjelper unge til livsmestring

Hva kan en diakon jobbe med? Noen hjelper unge til livsmestring

Mariann, Ida og Liv Hilde hjelper bærumsungdom til å ta makt over eget liv.

Les mer

Flere artikler

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

1. februar 2018

Ressurser