Mann i ergoterapi med terapeut som trener med strikk

Bachelor i ergoterapi

Bachelor | Heltid | 3 år

Mann i ergoterapi med terapeut som trener med strikk

Velg utdanningen som støtter aktivt liv og inkludering for alle. En bachelor i ergoterapi gir verktøy for å tilrettelegge, uavhengig av sosiale, psykiske eller fysiske utfordringer. Som ergoterapeut identifiserer du barrierer og muligheter for aktivitet basert på hva som er viktig i livet til den personen du skal hjelpe.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Det er åpent for søknader på ledige studieplasser inntil studiet er fullsatt.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 42,4 poeng

  Kvote for førstegangsvitnemål: 34,5 poeng

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

  Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

 • Hvorfor velge ergoterapi på VID?

  VIDs ergoterapi-utdanning gir deg:

  • Et klasseromsmiljø med 50 studenter.
  • Tett læreroppfølging i studietiden, der du blir sett og hørt.
  • Varierte former for undervisning med fokus på blant annet ferdighetstrening.
  • Kombinasjon mellom teori og praksis i flere emner.
  • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
  • Nye fine høgskolelokaler på Kampen i Stavanger.
 • Videre studiemuligheter

  Etter endt bachelor kan du ta videre spesialisering innen ergoterapi innen ulike videreutdanninger, masterstudier og doktorgradsstudier. Spesialistgodkjenning kan oppnås innenfor barns helse, eldres helse, arbeidshelse, folkehelse, somatisk helse, psykisk helse og allmennhelse.

 • Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?

  Med en bachelorutdanning i ergoterapi vil du ha spennende arbeidsmuligheter i både offentlig og privat sektor. Ferdig utdannende ergoterapeuter har en bred og allsidig kompetanse som gjør at de ikke bare arbeider i helsetjenesten, men også innen utdanning, kultur og fritid og teknisk etat.

  Ergoterapi ble lovfestet som tjeneste i kommunehelsetjenesten fra 2020. De siste årene har det blitt opprettet flere hundre nye stillinger årlig i Norge.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Dette er et heltidsstudium med obligatoriske forelesninger og ferdighetstreninger i mange av emnene. Det er undervisning eller gruppearbeid alle dager bortsett fra onsdager, som er en studiedag. Undervisningen starter kl. 08.45 og kan vare fram til kl. 15.00.

 • Praksisperioder

  I praksisperioder møter studentene direkte på praksisplassen. Ergoterapistudiet har i hovedsak praksisplasser i hele Rogaland, samt Aust- og Vest Agder og Telemark. Det er også mulighet for praksis i utlandet, for eksempel i land som Danmark, Spania, Østerrike, Madagaskar og Palestina.

 • Visste du at ...
  • Ergoterapi, som på engelsk kalles Occupational Therapy, er et internasjonalt fag. Det utdannes ergoterapeuter i 60–70 land i verden.
  • Faget oppsto i USA rundt 1900-tallet. Ergoterapi kom først i gang innen psykisk helsevern og senere ved tuberkulosesanatoriene. De to verdenskrigene satte fart i utdanningen av ergoterapeuter i den vestlige verden fordi mange hadde behov for opptrening etter krigsskader.
  • Som ergoterapeut er det mulig å bli godkjent som ergoterapispesialist innenfor syv spesialistområder: Allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psykisk helse og somatisk helse.
  • «Stortingets Helse- og omsorgskomite påpeker at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen vektlegges viktigheten av at brukerne skal ha et godt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. For å kunne realisere dette er det spesielt viktig å skreddersy tjenester som bidrar til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets gjøremål, blir i stand til å klare seg selv – til tross for sykdom og funksjonsnedsettelser. Forskning og prosjektevalueringer har vist at for eksempel hverdagsrehabilitering, gjerne kombinert med velferdsteknologi, folkehelsetiltak og fokus på læring og mestring, gir resultat – både individuelt for brukere, og samfunnsøkonomisk.»
 • Tilbud til innreisende utvekslingsstudenter

Les mer

Hva gjør en ergoterapeut?

Jim-Roar Wollf og Henning Evenshaug går på ergoterapistudiet ved VID og forteller hva du kan vente deg på studiet.

Bachelor i ergoterapi – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Vet du hva en ergoterapeut gjør? Som ergoterapeut driver du både med opptrening og du leter etter kreative løsninger som kan hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse. Utfordringene i helsevesenet blir stadig større og mer komplekse og samfunnet har et stort behov for flere dyktige og løsningsorienterte ergoterapeuter.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

  Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

 • Hvorfor velge ergoterapi på VID?

  VIDs ergoterapi-utdanning gir deg:

  • Et klasseromsmiljø med 50 studenter.
  • Tett læreroppfølging i studietiden, der du blir sett og hørt.
  • Varierte former for undervisning med fokus på blant annet ferdighetstrening.
  • Kombinasjon mellom teori og praksis i flere emner.
  • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
  • Nye fine høgskolelokaler på Kampen i Stavanger.
 • Videre studiemuligheter

  Etter endt bachelor kan du ta videre spesialisering innen ergoterapi innen ulike videreutdanninger, masterstudier og doktorgradsstudier. Spesialistgodkjenning kan oppnås innenfor barns helse, eldres helse, arbeidshelse, folkehelse, somatisk helse, psykisk helse og allmennhelse.

 • Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?

  Med en bachelorutdanning i ergoterapi vil du ha spennende arbeidsmuligheter i både offentlig og privat sektor. Ferdig utdannende ergoterapeuter har en bred og allsidig kompetanse som gjør at de ikke bare arbeider i helsetjenesten, men også innen utdanning, kultur og fritid og teknisk etat.

  Ergoterapi ble lovfestet som tjeneste i kommunehelsetjenesten fra 2020. De siste årene har det blitt opprettet flere hundre nye stillinger årlig i Norge.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Dette er et heltidsstudium med obligatoriske forelesninger og ferdighetstreninger i mange av emnene. Det er undervisning eller gruppearbeid alle dager bortsett fra onsdager, som er en studiedag. Undervisningen starter kl. 08.45 og kan vare fram til kl. 15.00.

 • Praksisperioder

  I praksisperioder møter studentene direkte på praksisplassen. Ergoterapistudiet har i hovedsak praksisplasser i hele Rogaland, samt Aust- og Vest Agder og Telemark. Det er også mulighet for praksis i utlandet, for eksempel i land som Danmark, Spania, Østerrike, Madagaskar og Palestina.

 • Visste du at ...
  • Ergoterapi, som på engelsk kalles Occupational Therapy, er et internasjonalt fag. Det utdannes ergoterapeuter i 60–70 land i verden.
  • Faget oppsto i USA rundt 1900-tallet. Ergoterapi kom først i gang innen psykisk helsevern og senere ved tuberkulosesanatoriene. De to verdenskrigene satte fart i utdanningen av ergoterapeuter i den vestlige verden fordi mange hadde behov for opptrening etter krigsskader.
  • Som ergoterapeut er det mulig å bli godkjent som ergoterapispesialist innenfor syv spesialistområder: Allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psykisk helse og somatisk helse.
  • «Stortingets Helse- og omsorgskomite påpeker at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen vektlegges viktigheten av at brukerne skal ha et godt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. For å kunne realisere dette er det spesielt viktig å skreddersy tjenester som bidrar til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets gjøremål, blir i stand til å klare seg selv – til tross for sykdom og funksjonsnedsettelser. Forskning og prosjektevalueringer har vist at for eksempel hverdagsrehabilitering, gjerne kombinert med velferdsteknologi, folkehelsetiltak og fokus på læring og mestring, gir resultat – både individuelt for brukere, og samfunnsøkonomisk.»
 • Tilbud til innreisende utvekslingsstudenter
Kjersti Lunde Ellingsen

Programansvarlig

Kjersti Lunde Ellingsen

førstelektor, studieleder

kjersti.ellingsen@vid.no