Portrettfoto av prest som smiler.

Flex-teol prest

| Deltid | 3-6 år | Nettstudium

Portrettfoto av prest som smiler.

Dette er en utdanning for deg som vil bli prest etter ordningen ‘nye kvalifikasjonskrav prest’ fra 2022. Du har allerede en mastergrad i hvilket som helst fagfelt. Nå vil du endre karriere, og orientere deg i retning teologiske studier. Du kan ta studiet ‘flex-teol prest’ på deltid eller heltid, og du kan bruke fra tre til seks år på utdanningen.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist 1. juli 2024
  Oppstart
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3-6 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 460
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 5800
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 6619
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  For å kvalifisere til prest etter ‘Alternativ utdanningsvei til prest’, er kravet en mastergrad. Videre må du ha totalt 180 studiepoeng teologiemner fordelt på 90 stp kristendom/teologi på bachelornivå, 30 stp teologi på masternivå og 60 stp praktisk-teologisk utdanning (PTU).

  Fagene som kreves i rammen av disse 180 studiepoengene er presisert til å være innenfor teologiens hoveddisipliner. Med dette menes studier i Det gamle testamente og Det nye testamente, kirkehistorie og systematisk teologi.

  Det nye testamente og lutherske bekjennelsesskrifter må være dekket på en slik måte at det gis tilstrekkelig grunnlag for å forstå forutsetningene for første strekpunkt i ordinasjonsløftet: «At du forkynner Guds ord klart og rent, slik det er gitt oss i Den hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse».

  Grunnleggende kunnskaper i nytestamentlig gresk og i bibelhebraisk kan inngå i beregningen.

  Du må være over 35 år ved ordinasjon/tilsetting.

  Opptaket er lokalt.

Spørsmål og svar

 • Hvordan kvalifisere til prest etter 'Alternativ utdanningsvei til prest'?

  For å kvalifisere til prest etter ‘Alternativ utdanningsvei til prest’, er kravet en mastergrad. Videre må du ha totalt 180 stp. teologiemner fordelt på 90 stp kristendom/teologi på bachelornivå, 30 stp. teologi på masternivå og 60 stp. praktisk-teologisk utdanning (PTU).

  Fagene som kreves i rammen av disse 180 stp. er presisert til å være innenfor teologiens hoveddisipliner. Med dette menes studier i Det gamle testamente og Det nye testamente, kirkehistorie og systematisk teologi.

  Det nye testamente og lutherske bekjennelsesskrifter må være dekket på en slik måte at det gis tilstrekkelig grunnlag for å forstå forutsetningene for første strekpunkt i ordinasjonsløftet: «At du forkynner Guds ord klart og rent, slik det er gitt oss i Den hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse».

  Grunnleggende kunnskaper i nytestamentlig gresk og i bibelhebraisk kan inngå i beregningen. Du må være over 35 år ved ordinasjon/tilsetting.

 • Hva er kravene for å bli prest?

  Det finnes to ulike kvalifikasjonskrav for å bli prest i Den norske kirke:

  1. Normalveien har vært og er fortsatt profesjonsutdanning på seks år som gir deg graden cand.teol.. Se Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester, § 3 punkt 1 i Tjenesteordning med kvalifkasjonskrav for menighetsprester. Se også: Teologi - profesjonsstudium | VID vitenskapelige høgskole, og Prest | Utdanning.no
  2. Du kan også bli prest etter ordningen ‘alternativ kvalifikasjonskrav prest’ jmfr. Tjenesteordning med kvalifkasjonskrav for menighetsprester. § 3 punkt 2 Du må ha fylt 35 år på tidspunkt for tilsetting. Faglige kvalifikasjonskrav er:
  • ha en mastergrad i et hvilket som helst fagfelt
  • ha 120 studiepoeng teologiemner innenfor de klassiske displinene: det gamle testamentet, det nye testamentet, systematisk teologi og kirkehistorie
  • i tillegg må du ha 60 studiepoeng praktisk teologisk utdanning
 • Hva er flex-teol og hvilke teoriemner kan jeg ta?

  Du kan ta alle teoriemner nettbasert. Vi kaller dette flex-teol emner.

  Her finner du en oversikt over alle våre flex-teol emner.

  Dersom du bor i Stavanger og omegn, anbefales du å ta disse emnene på campus. Du kan søke opptak på flex-teol emnene, og så kan vi gjøre deg til campusstudent dersom du gir oss beskjed om det.

 • Studieløp for deg som har mastergrad og noen/ingen teologiemner

  Dersom du har en mastergrad (uspesifisert), må du ha totalt 180 studiepoeng teologi for å kunne søke biskopen om ordinasjon. Har du noen teologiemner innenfor teologiens hoveddisipliner, kan disse emnene trekkes fra studieløpet som her er skissert. Du skal like fullt til slutt samlet sett ha180 studiepoeng teologiemner, inklusive 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning. Du må selv passe på at du får en emnekombinasjon som vil godkjennes for ordinasjon, se kvalifikasjonskrav: rundskriv nr 4 2022 veiledning til nye kvalifikasjonskrav.pdf (kirken.no)

  GT = Det gamle testamente
  NT = Det nye testamentet
  ST = Systematisk teologi
  KH = Kirkehistorie
  MT = Misjonsteologi

  1. år høst Stavanger – Nett- og samlingsbaserte emner

  Innføring i Bibelen, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger

  Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt 10 stp. (KH/MT)
  Ingen fysisk samling

  1. år vår Stavanger – Nett- og samlingsbaserte emner

  Troslære, menneskesyn og verdivalg, 10 stp. (ST)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger.

  Kristen tro i akademisk kontekst, 10 stp. (ST/KH)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  To dager med undervisning på campus Stavanger.

  Bibelen - mellom hellig skrift og verdenslitteratur, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og en dag med undervisning

  Høst Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Kirkens historie - Reformasjonen og det moderne Norge, 10 stp. (KH)
  Ingen fysisk samling på Campus

  Nytestamentlig gresk 1, 10 stp. eller Bibelhebraisk 1, 10 stp.
  Ingen fysisk samling på Campus

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år

  Vår Stavanger Nettemner

  Nytestamentlig gresk 2, 10 studiepoeng eller Bibelhebraisk 2, 10 stp.

  Det nye testamente, 15 stp. (NT) eller Det gamle testamente, 15 stp. (GT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og tre dager med undervisning på Campus.

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år

  Dette løpet gir deg 95 sentrale studiepoeng teologiemner på lavere grad. Nå er du klar for å søke opptak til praktisk-teologisk utdanning (PTU)

  Praktisk-teologisk utdanning (PTU), lavere grad, samlingsbasert, 30 stp.
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (høst), samlingsbasert

  Praktisk teologisk utdanning, Studieplan for Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger (NB! 35 studiepoeng)
  (Emnebeskrivelser for PTU2100, PTU2200, PTU3100, PTU4100, kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger)

  Med bestått PTU emner på lavere grad, kan du søke opptak til teoriemner på masternivå:

  Høst

  Det nye testamente, masternivå, 15 stp. (NT), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger.
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på Campus.
  Tilbys fra høsten 2024.

  Vår

  Kristen tro og bekjennelse - historiske og aktuelle perspektiv, 15 stp. (ST), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på campus.

  Kirkerådet forutsetter at de teologiske emnene på masternivå blir avlagt før siste semester av praktisk-teologisk utdanning. Når du har bestått 30 studiepoeng på masternivå, er du klar for siste semester av praktisk-teologisk utdanning.

  Avsluttende praktisk-teologisk utdanning (APTU)
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (vår), 30 stp.

  Studieplan for Praktisk teologisk utdanning, Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger
  (Emnebeskrivelser for PTU6100, PTU6200, PTU6300 kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanningen i teologi, Stavanger)

 • Studieløp for deg som ikke har mastergrad og ingen teologiemner

  Du har ingen mastergrad og ingen teologiemner. Men, du har en bachelorgrad (uspesifisert). For å få opptak til en masterutdanning i et annet fagfelt enn du har bachelorgrad i, trenger du 90 studiepoeng teologiemner på bachelornivå. Emnene kan inkludere 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning. For å søke opptak til erfaringsbasert masterutdanning prest, må du også ha to års relevant yrkespraksis. Masterutdanningen inneholder 30 studiepoeng teoretiske teologiemner, 30 studiepoeng masteroppgave og 30 studiepoeng Avsluttende teologisk utdanning (APTU),

  Oppsummert er opptakskravene til erfaringsbasert master prest, 90 studiepoeng:

  • 60 stp. teori bachelornivå
  • 30 stp. praktisk-teologisk utdanning (PTU)
  • To års relevant arbeidserfaring (100% stilling)

  GT = Det gamle testamente
  NT = Det nye testamentet
  ST = Systematisk teologi
  KH = Kirkehistorie
  MT = Misjonsteologi

  Høst Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Innføring i Bibelen, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger

  Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt 10 stp. (KH/MT)
  Ingen fysisk samling

  Vår Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Troslære, menneskesyn og verdivalg, 10 stp. (ST)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger.

  Kristen tro i akademisk kontekst, 10 stp. (ST/KH)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  To dager med undervisning på campus Stavanger.

  Bibelen - mellom hellig skrift og verdenslitteratur, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og en dag med undervisning

  Høst Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Kirkens historie - Reformasjonen og det moderne Norge, 10 stp. (KH)
  Ingen fysisk samling på Campus

  Nytestamentlig gresk 1, 10 stp. eller Bibelhebraisk 1, 10 stp.
  Ingen fysisk samling på Campus

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år.

  Mange tror at de ikke kan studere språk. Like fullt blir mange forundret over at de faktisk kan det når de først kommer i gang. Men, dersom det er helt umulig for deg å studere språkfag, må du ta kontakt så vi kan løse dette på annet vis.

  Vår Stavanger Nettemner

  Nytestamentlig gresk 2, 10 stp.
  Ingen fysisk samling på Campus

  Eller

  Bibelhebraisk 2, 10 studiepoeng (lenke)

  Det nye testamente, 15 stp. (NT) eller Det gamle testamente, 15 stp. (GT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og tre dager med undervisning på Campus.

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år

  Dette løpet gir deg 95 sentrale studiepoeng teologiemner på lavere grad. Nå er du klar for å søke opptak til praktisk-teologisk utdanning (PTU).

  Praktisk-teologisk utdanning (PTU), lavere grad, samlingsbasert, 30 studiepoeng
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (høst), samlingsbasert

  Praktisk teologisk utdanning, Studieplan for Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger (NB! 35 stp.)
  (Emnebeskrivelser for PTU2100, PTU2200, PTU3100, PTU4100, kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger)

  Nå kan du søke opptak til erfaringsbasert masterutdanning prest.

  Erfaringsbasert masterutdanning i teologi for Alternativ utdanningsvei prest, 90 studiepoeng

  Høst

  Det nye testamente, masternivå, 15 studiepoeng (NT), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger.
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på Campus.
  Tilbys fra høsten 2024

  Vår

  Kristen tro og bekjennelse - historiske og aktuelle perspektiv, 15 studiepoeng (ST), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på campus.

  Høst og vår

  Skrive masteroppgave i teologi, 30 studiepoeng

  Kirkerådet forutsetter at de teologiske emnene på masternivå blir avlagt før siste semester av praktisk-teologisk utdanning. Når du har bestått 60 studiepoeng på masternivå, er du klar for siste avsluttende praktisk-teologisk utdanning.

  Avsluttende praktisk-teologisk utdanning (APTU)
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (vår), 30 stp.

  Studieplan for Praktisk teologisk utdanning, Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger
  (Emnebeskrivelser for PTU6100, PTU6200, PTU6300 kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanningen i teologi, Stavanger

Spørsmål og svar

 • Hvordan kvalifisere til prest etter 'Alternativ utdanningsvei til prest'?

  For å kvalifisere til prest etter ‘Alternativ utdanningsvei til prest’, er kravet en mastergrad. Videre må du ha totalt 180 stp. teologiemner fordelt på 90 stp kristendom/teologi på bachelornivå, 30 stp. teologi på masternivå og 60 stp. praktisk-teologisk utdanning (PTU).

  Fagene som kreves i rammen av disse 180 stp. er presisert til å være innenfor teologiens hoveddisipliner. Med dette menes studier i Det gamle testamente og Det nye testamente, kirkehistorie og systematisk teologi.

  Det nye testamente og lutherske bekjennelsesskrifter må være dekket på en slik måte at det gis tilstrekkelig grunnlag for å forstå forutsetningene for første strekpunkt i ordinasjonsløftet: «At du forkynner Guds ord klart og rent, slik det er gitt oss i Den hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse».

  Grunnleggende kunnskaper i nytestamentlig gresk og i bibelhebraisk kan inngå i beregningen. Du må være over 35 år ved ordinasjon/tilsetting.

 • Hva er kravene for å bli prest?

  Det finnes to ulike kvalifikasjonskrav for å bli prest i Den norske kirke:

  1. Normalveien har vært og er fortsatt profesjonsutdanning på seks år som gir deg graden cand.teol.. Se Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester, § 3 punkt 1 i Tjenesteordning med kvalifkasjonskrav for menighetsprester. Se også: Teologi - profesjonsstudium | VID vitenskapelige høgskole, og Prest | Utdanning.no
  2. Du kan også bli prest etter ordningen ‘alternativ kvalifikasjonskrav prest’ jmfr. Tjenesteordning med kvalifkasjonskrav for menighetsprester. § 3 punkt 2 Du må ha fylt 35 år på tidspunkt for tilsetting. Faglige kvalifikasjonskrav er:
  • ha en mastergrad i et hvilket som helst fagfelt
  • ha 120 studiepoeng teologiemner innenfor de klassiske displinene: det gamle testamentet, det nye testamentet, systematisk teologi og kirkehistorie
  • i tillegg må du ha 60 studiepoeng praktisk teologisk utdanning
 • Hva er flex-teol og hvilke teoriemner kan jeg ta?

  Du kan ta alle teoriemner nettbasert. Vi kaller dette flex-teol emner.

  Her finner du en oversikt over alle våre flex-teol emner.

  Dersom du bor i Stavanger og omegn, anbefales du å ta disse emnene på campus. Du kan søke opptak på flex-teol emnene, og så kan vi gjøre deg til campusstudent dersom du gir oss beskjed om det.

 • Studieløp for deg som har mastergrad og noen/ingen teologiemner

  Dersom du har en mastergrad (uspesifisert), må du ha totalt 180 studiepoeng teologi for å kunne søke biskopen om ordinasjon. Har du noen teologiemner innenfor teologiens hoveddisipliner, kan disse emnene trekkes fra studieløpet som her er skissert. Du skal like fullt til slutt samlet sett ha180 studiepoeng teologiemner, inklusive 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning. Du må selv passe på at du får en emnekombinasjon som vil godkjennes for ordinasjon, se kvalifikasjonskrav: rundskriv nr 4 2022 veiledning til nye kvalifikasjonskrav.pdf (kirken.no)

  GT = Det gamle testamente
  NT = Det nye testamentet
  ST = Systematisk teologi
  KH = Kirkehistorie
  MT = Misjonsteologi

  1. år høst Stavanger – Nett- og samlingsbaserte emner

  Innføring i Bibelen, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger

  Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt 10 stp. (KH/MT)
  Ingen fysisk samling

  1. år vår Stavanger – Nett- og samlingsbaserte emner

  Troslære, menneskesyn og verdivalg, 10 stp. (ST)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger.

  Kristen tro i akademisk kontekst, 10 stp. (ST/KH)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  To dager med undervisning på campus Stavanger.

  Bibelen - mellom hellig skrift og verdenslitteratur, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og en dag med undervisning

  Høst Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Kirkens historie - Reformasjonen og det moderne Norge, 10 stp. (KH)
  Ingen fysisk samling på Campus

  Nytestamentlig gresk 1, 10 stp. eller Bibelhebraisk 1, 10 stp.
  Ingen fysisk samling på Campus

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år

  Vår Stavanger Nettemner

  Nytestamentlig gresk 2, 10 studiepoeng eller Bibelhebraisk 2, 10 stp.

  Det nye testamente, 15 stp. (NT) eller Det gamle testamente, 15 stp. (GT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og tre dager med undervisning på Campus.

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år

  Dette løpet gir deg 95 sentrale studiepoeng teologiemner på lavere grad. Nå er du klar for å søke opptak til praktisk-teologisk utdanning (PTU)

  Praktisk-teologisk utdanning (PTU), lavere grad, samlingsbasert, 30 stp.
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (høst), samlingsbasert

  Praktisk teologisk utdanning, Studieplan for Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger (NB! 35 studiepoeng)
  (Emnebeskrivelser for PTU2100, PTU2200, PTU3100, PTU4100, kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger)

  Med bestått PTU emner på lavere grad, kan du søke opptak til teoriemner på masternivå:

  Høst

  Det nye testamente, masternivå, 15 stp. (NT), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger.
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på Campus.
  Tilbys fra høsten 2024.

  Vår

  Kristen tro og bekjennelse - historiske og aktuelle perspektiv, 15 stp. (ST), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på campus.

  Kirkerådet forutsetter at de teologiske emnene på masternivå blir avlagt før siste semester av praktisk-teologisk utdanning. Når du har bestått 30 studiepoeng på masternivå, er du klar for siste semester av praktisk-teologisk utdanning.

  Avsluttende praktisk-teologisk utdanning (APTU)
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (vår), 30 stp.

  Studieplan for Praktisk teologisk utdanning, Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger
  (Emnebeskrivelser for PTU6100, PTU6200, PTU6300 kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanningen i teologi, Stavanger)

 • Studieløp for deg som ikke har mastergrad og ingen teologiemner

  Du har ingen mastergrad og ingen teologiemner. Men, du har en bachelorgrad (uspesifisert). For å få opptak til en masterutdanning i et annet fagfelt enn du har bachelorgrad i, trenger du 90 studiepoeng teologiemner på bachelornivå. Emnene kan inkludere 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning. For å søke opptak til erfaringsbasert masterutdanning prest, må du også ha to års relevant yrkespraksis. Masterutdanningen inneholder 30 studiepoeng teoretiske teologiemner, 30 studiepoeng masteroppgave og 30 studiepoeng Avsluttende teologisk utdanning (APTU),

  Oppsummert er opptakskravene til erfaringsbasert master prest, 90 studiepoeng:

  • 60 stp. teori bachelornivå
  • 30 stp. praktisk-teologisk utdanning (PTU)
  • To års relevant arbeidserfaring (100% stilling)

  GT = Det gamle testamente
  NT = Det nye testamentet
  ST = Systematisk teologi
  KH = Kirkehistorie
  MT = Misjonsteologi

  Høst Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Innføring i Bibelen, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger

  Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt 10 stp. (KH/MT)
  Ingen fysisk samling

  Vår Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Troslære, menneskesyn og verdivalg, 10 stp. (ST)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dagers samling med undervisning på campus Stavanger.

  Kristen tro i akademisk kontekst, 10 stp. (ST/KH)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  To dager med undervisning på campus Stavanger.

  Bibelen - mellom hellig skrift og verdenslitteratur, 10 stp. (GT/NT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og en dag med undervisning

  Høst Stavanger Nett- og samlingsbaserte emner

  Kirkens historie - Reformasjonen og det moderne Norge, 10 stp. (KH)
  Ingen fysisk samling på Campus

  Nytestamentlig gresk 1, 10 stp. eller Bibelhebraisk 1, 10 stp.
  Ingen fysisk samling på Campus

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år.

  Mange tror at de ikke kan studere språk. Like fullt blir mange forundret over at de faktisk kan det når de først kommer i gang. Men, dersom det er helt umulig for deg å studere språkfag, må du ta kontakt så vi kan løse dette på annet vis.

  Vår Stavanger Nettemner

  Nytestamentlig gresk 2, 10 stp.
  Ingen fysisk samling på Campus

  Eller

  Bibelhebraisk 2, 10 studiepoeng (lenke)

  Det nye testamente, 15 stp. (NT) eller Det gamle testamente, 15 stp. (GT)
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og tre dager med undervisning på Campus.

  Språkfagene Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk, og bibelfagene Det gamle testamente og Det nye testamente, undervises annethvert år

  Dette løpet gir deg 95 sentrale studiepoeng teologiemner på lavere grad. Nå er du klar for å søke opptak til praktisk-teologisk utdanning (PTU).

  Praktisk-teologisk utdanning (PTU), lavere grad, samlingsbasert, 30 studiepoeng
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (høst), samlingsbasert

  Praktisk teologisk utdanning, Studieplan for Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger (NB! 35 stp.)
  (Emnebeskrivelser for PTU2100, PTU2200, PTU3100, PTU4100, kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger)

  Nå kan du søke opptak til erfaringsbasert masterutdanning prest.

  Erfaringsbasert masterutdanning i teologi for Alternativ utdanningsvei prest, 90 studiepoeng

  Høst

  Det nye testamente, masternivå, 15 studiepoeng (NT), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger.
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på Campus.
  Tilbys fra høsten 2024

  Vår

  Kristen tro og bekjennelse - historiske og aktuelle perspektiv, 15 studiepoeng (ST), nett- og samlingbasert, Stavanger
  Obligatorisk tilstedeværelse på campus i Stavanger:
  En profesjonsdag og to dager med undervisning på campus.

  Høst og vår

  Skrive masteroppgave i teologi, 30 studiepoeng

  Kirkerådet forutsetter at de teologiske emnene på masternivå blir avlagt før siste semester av praktisk-teologisk utdanning. Når du har bestått 60 studiepoeng på masternivå, er du klar for siste avsluttende praktisk-teologisk utdanning.

  Avsluttende praktisk-teologisk utdanning (APTU)
  KUN Tromsø (høst og vår) eller Stavanger (vår), 30 stp.

  Studieplan for Praktisk teologisk utdanning, Tromsø

  Studieplan for Profesjonsutdanning i teologi, Stavanger
  (Emnebeskrivelser for PTU6100, PTU6200, PTU6300 kan søkes opp i studieplan for Profesjonsutdanningen i teologi, Stavanger

Terese Bue Kessel

Studieleder

Terese Bue Kessel

førsteamanuensis, studieleder

terese.kessel@vid.no

Bernd Krupka

Senterleder

Bernd Krupka

senterleder

bernd.krupka@vid.no