To prestestudenter ved masterstudiet i teologi på VID

Profesjonsstudium i teologi

Profesjon | Bachelor | Heltid | 6 år

To prestestudenter ved masterstudiet i teologi på VID

Profesjonsstudiet i teologi (cand.theol) er for deg som vil bli prest i Den norske kirke. Studiet er også åpent for deg som tilhører et annet kirkesamfunn, og for deg som ikke har planer om å bli prest. Det er et dannelses- og formasjonsstudium som vil utfordre deg både intellektuelt gjennom studier og gjennom fellesskap med medstudenter og ansatte.

Har du allerede en mastergrad kan du ta flex-teol prest på heltid eller deltid.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 360
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 6 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 7104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
  Kvote i førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

Spørsmål og svar

 • Hvordan bli prest?

  I Norge blir du først prest etter fullført studium på seks år med integrert praktisk-teologisk utdanning. Cand.theol. graden gir mulighet for å bli ordinert til prest i Den norske kirke. Det er stor etterspørsel etter teologisk kompetanse, og det er stort behov for prester i Den norske kirke. Profesjonsutdanningen i teologi har lange tradisjoner og gir graden candidata / candidatus theologiæ, som forkortes med cand.theol.

 • Hvordan og hvor arbeider en prest?

  En prest er både fagperson og medmenneske som samarbeider tett med andre yrkesgrupper og frivillige med menighetsbyggende arbeid. Presters arbeidsdag er veldig variert. Presten leder gudstjenester, forretter dåp og nattverd, underviser og forkynner Ordet, møter barn og unge gjennom trosopplæring og konfirmantarbeid, møter eldre på kirkens eldretreff, og forretter vielser og begravelser. En prest møter mennesker i alle livets faser, i glede og sorg - fra vugge til grav, gjennom kirkens fire sentrale ritualer som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. En prest utøver sjelesorg og veiledning, og formidler håp og trøst i den kristne tro når livet oppleves mørkt. Utdanningen gir også mulighet til å arbeide i kristelige organisasjoner lokalt og globalt og i kirker i det globale Sør. Som teolog kan du også bli lærer, misjonær og forsker.

 • Hva lærer jeg på presteutdanningen?

  Profesjonsutdanningen i teologi – et seksårig studium

  Studiet gir 360 studiepoeng. Først tar du lavere grad på sju semestre, 3,5 år. Etter dette følger høyere grad på fem semestre, 2,5 år.

  Studiet kombinerer praktiske og profesjonsorienterte fag med teoretiske fag, som Det gamle og Det nye testamente, hebraisk og gresk, samt systematisk teologi og kirkehistorie.

  Praksis med variert menighetsarbeid

  Allerede i 2. semester har du observasjonspraksis i ulike menigheter i Stavanger og omegn. Her får du oppleve et variert menighetsarbeid. Så følger ulike praksisperioder nesten hvert semester på lavere grad. I 3. semester er det fire ukers menighetspraksis, i 4. semester er det leir- og konfirmantarbeid, og i 5. semester er det misjonal praksis med mulighet for å bli kjent med menigheter og diakonalt arbeid i Japan, Kamerun eller på Madagaskar. I 7. semester er det fire ukers institusjonspraksis på sykehus eller sykehjem. Studiet toppes med fem ukers selvstendig menighetspraksis der studenten leder gudstjenester, forretter dåp og nattverd, deltar i konfirmant- og diakonalt arbeid, og forretter begravelser.

  Teologi er en tradisjonsrik og teoretisk tung fagdisiplin som arbeider med de store eksistensielle spørsmålene.

 • Lavere grad - bachelornivå

  Det første året studerer du fellesfag med studenter på årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, og de som går på bachelorutdanningen i teologi. I andre og tredje studieår fordyper du deg i språkfagene hebraisk og gresk, og i gammeltestamentlig og nytestamentlig eksegese. Dette gir deg bibelteologisk kompetanse. Det at du kan forstå og formidle bibeltekstene gir deg yrkesrelevant kompetanse i utøvelsen av presteyrket. Kirkehistorie, systematisk teologi og missiologi er også sentrale fag som handler om kristendommens vekst og betydning for enkeltmennesker og samfunn og kirkens misjonsoppdrag. Du får også innføring i praktisk-teologiske fag som forkynnelse, sjelesorg, liturgikk, misjon og diakoni.

 • Høyere grad - masternivå

  Fra 8. semester skal studenten fordype seg i disipliner fra lavere grad. I tillegg studerer du kontekstuell teologi.

  Studiet undervises på engelsk og har fellesfag med masterutdanningen i teologi. Studentmiljøet er internasjonalt, og utdanningen har et globalt perspektiv både faglig og sosialt. Selv om undervisningsspråket er engelsk, kan skriftlige arbeid og eksamener leveres på norsk. Studenten skriver en kandidatoppgave, som teller 30 studiepoeng, i en av de teologiske disiplinene som studenten er blitt spesielt interessert i.12. og siste semester avsluttes med praktisk- teologisk utdanning, som inkluderer fem ukers menighetspraksis.

  I løpet av høyere grad er det mulighet for utvekslingsstudier ett semester ved en teologisk institusjon som VID har avtale med.

  Seks år kan høres lenge ut. Men årene går fort, og det er verdifullt at profesjonsutdanningen er såpass faglig tung og gir god tid til fordypning og modning.

 • Veien til prestetjeneste - hva er det?

  Veien til vigsling (VTV) Veien til vigsling - Bispemøtet (kirken.no) er et vigslingsforberedende program for alle som vurderer eller planlegger å gå ut i tjeneste som prest, kateket, diakon eller kantor. Programmet er i tillegg til studiene, og er obligatorisk både for dem som følger et ordinært studieløp, og for dem som har andre veier til tjeneste. VTV har til hensikt å forberede kandidatene til vigsling og tjeneste i Den norske kirke. Søknadsfrist for opptak til programmet er 15. februar og 15. september hvert år.

 • Kan jeg ta prestestudiet på nett eller deltid?

  Mange er interessert i teologistudier, men har ikke mulighet til å være fulltidsstudent på campus. Kanskje er du en av dem som bor langt fra en utdanningsinstitusjon som tilbyr teologistudier. Kanskje har du familie og er i jobb. Kanskje har du i lengre tid hatt lyst til å studere teologi, enten av ren interesse for faget, eller med sikte på omskolering og prestetjeneste.

  For å imøtekomme behovet som fjernstudent og deltidsstudier i teologi, lanserte VID høsten 2018 flex-teol. Med det fleksible teologiprogrammet flex-teol kan du over tid ta enkeltemner og tilegne deg teologisk kompetanse. Dersom du ønsker å oppnå en grad på sikt, kan flex-teol-emnene innpasses i profesjons- eller bachelorutdanningen i teologi.

  Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor, samtidig som det krever en stor grad av selvstudier. For mer informasjon om emneinnhold, læringsutbytte, arbeidsform, arbeidskrav og eksamen kan du se oversikt over flex-teol emner her.

  Eventuelle forkunnskapskrav knyttet til enkeltemner vil være spesifisert i emnebeskrivelsene. Prisen for flex-teol er per semester, ikke for antall emner. Det betyr at dersom du tar flere emner per semester betaler du bare en semesteravgift / studieavgift.

  Har du spørsmål om flex-teol kan du kontakte studieleder for programområde teologi, Terese Bue Kessel.

Les mer

På skuldrer til kjemper

Professor Knut Alfsvåg i samtale med førsteamanuensis Joar Haga, begge fra Fakultet for Teologi og Samfunnsvitenskap ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

De store spørsmålene holdes i live

En samtale om teologi og filosofi med professor Knut Alfsvåg og førsteamanuensis Joar Haga, fra Fakultet for Teologi og Samfunnsvitenskap ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

Profesjonsstudiet og bachelorstudier i teologi – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Lurer du på om du skal blir prest? Om du velger profesjonsstudiet i teologi går du på prestestudiet og kan bli prest og teolog. Studiet gir en god innføring i kristendom og teologi og gir grunnlag for jobb i kirke, organisasjon og misjon. Videre gir graden grunnlag for opptak til profesjonsstudiet og mastergraden i teologi og mastergraden i globale studier.

Spørsmål og svar

 • Hvordan bli prest?

  I Norge blir du først prest etter fullført studium på seks år med integrert praktisk-teologisk utdanning. Cand.theol. graden gir mulighet for å bli ordinert til prest i Den norske kirke. Det er stor etterspørsel etter teologisk kompetanse, og det er stort behov for prester i Den norske kirke. Profesjonsutdanningen i teologi har lange tradisjoner og gir graden candidata / candidatus theologiæ, som forkortes med cand.theol.

 • Hvordan og hvor arbeider en prest?

  En prest er både fagperson og medmenneske som samarbeider tett med andre yrkesgrupper og frivillige med menighetsbyggende arbeid. Presters arbeidsdag er veldig variert. Presten leder gudstjenester, forretter dåp og nattverd, underviser og forkynner Ordet, møter barn og unge gjennom trosopplæring og konfirmantarbeid, møter eldre på kirkens eldretreff, og forretter vielser og begravelser. En prest møter mennesker i alle livets faser, i glede og sorg - fra vugge til grav, gjennom kirkens fire sentrale ritualer som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. En prest utøver sjelesorg og veiledning, og formidler håp og trøst i den kristne tro når livet oppleves mørkt. Utdanningen gir også mulighet til å arbeide i kristelige organisasjoner lokalt og globalt og i kirker i det globale Sør. Som teolog kan du også bli lærer, misjonær og forsker.

 • Hva lærer jeg på presteutdanningen?

  Profesjonsutdanningen i teologi – et seksårig studium

  Studiet gir 360 studiepoeng. Først tar du lavere grad på sju semestre, 3,5 år. Etter dette følger høyere grad på fem semestre, 2,5 år.

  Studiet kombinerer praktiske og profesjonsorienterte fag med teoretiske fag, som Det gamle og Det nye testamente, hebraisk og gresk, samt systematisk teologi og kirkehistorie.

  Praksis med variert menighetsarbeid

  Allerede i 2. semester har du observasjonspraksis i ulike menigheter i Stavanger og omegn. Her får du oppleve et variert menighetsarbeid. Så følger ulike praksisperioder nesten hvert semester på lavere grad. I 3. semester er det fire ukers menighetspraksis, i 4. semester er det leir- og konfirmantarbeid, og i 5. semester er det misjonal praksis med mulighet for å bli kjent med menigheter og diakonalt arbeid i Japan, Kamerun eller på Madagaskar. I 7. semester er det fire ukers institusjonspraksis på sykehus eller sykehjem. Studiet toppes med fem ukers selvstendig menighetspraksis der studenten leder gudstjenester, forretter dåp og nattverd, deltar i konfirmant- og diakonalt arbeid, og forretter begravelser.

  Teologi er en tradisjonsrik og teoretisk tung fagdisiplin som arbeider med de store eksistensielle spørsmålene.

 • Lavere grad - bachelornivå

  Det første året studerer du fellesfag med studenter på årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, og de som går på bachelorutdanningen i teologi. I andre og tredje studieår fordyper du deg i språkfagene hebraisk og gresk, og i gammeltestamentlig og nytestamentlig eksegese. Dette gir deg bibelteologisk kompetanse. Det at du kan forstå og formidle bibeltekstene gir deg yrkesrelevant kompetanse i utøvelsen av presteyrket. Kirkehistorie, systematisk teologi og missiologi er også sentrale fag som handler om kristendommens vekst og betydning for enkeltmennesker og samfunn og kirkens misjonsoppdrag. Du får også innføring i praktisk-teologiske fag som forkynnelse, sjelesorg, liturgikk, misjon og diakoni.

 • Høyere grad - masternivå

  Fra 8. semester skal studenten fordype seg i disipliner fra lavere grad. I tillegg studerer du kontekstuell teologi.

  Studiet undervises på engelsk og har fellesfag med masterutdanningen i teologi. Studentmiljøet er internasjonalt, og utdanningen har et globalt perspektiv både faglig og sosialt. Selv om undervisningsspråket er engelsk, kan skriftlige arbeid og eksamener leveres på norsk. Studenten skriver en kandidatoppgave, som teller 30 studiepoeng, i en av de teologiske disiplinene som studenten er blitt spesielt interessert i.12. og siste semester avsluttes med praktisk- teologisk utdanning, som inkluderer fem ukers menighetspraksis.

  I løpet av høyere grad er det mulighet for utvekslingsstudier ett semester ved en teologisk institusjon som VID har avtale med.

  Seks år kan høres lenge ut. Men årene går fort, og det er verdifullt at profesjonsutdanningen er såpass faglig tung og gir god tid til fordypning og modning.

 • Veien til prestetjeneste - hva er det?

  Veien til vigsling (VTV) Veien til vigsling - Bispemøtet (kirken.no) er et vigslingsforberedende program for alle som vurderer eller planlegger å gå ut i tjeneste som prest, kateket, diakon eller kantor. Programmet er i tillegg til studiene, og er obligatorisk både for dem som følger et ordinært studieløp, og for dem som har andre veier til tjeneste. VTV har til hensikt å forberede kandidatene til vigsling og tjeneste i Den norske kirke. Søknadsfrist for opptak til programmet er 15. februar og 15. september hvert år.

 • Kan jeg ta prestestudiet på nett eller deltid?

  Mange er interessert i teologistudier, men har ikke mulighet til å være fulltidsstudent på campus. Kanskje er du en av dem som bor langt fra en utdanningsinstitusjon som tilbyr teologistudier. Kanskje har du familie og er i jobb. Kanskje har du i lengre tid hatt lyst til å studere teologi, enten av ren interesse for faget, eller med sikte på omskolering og prestetjeneste.

  For å imøtekomme behovet som fjernstudent og deltidsstudier i teologi, lanserte VID høsten 2018 flex-teol. Med det fleksible teologiprogrammet flex-teol kan du over tid ta enkeltemner og tilegne deg teologisk kompetanse. Dersom du ønsker å oppnå en grad på sikt, kan flex-teol-emnene innpasses i profesjons- eller bachelorutdanningen i teologi.

  Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor, samtidig som det krever en stor grad av selvstudier. For mer informasjon om emneinnhold, læringsutbytte, arbeidsform, arbeidskrav og eksamen kan du se oversikt over flex-teol emner her.

  Eventuelle forkunnskapskrav knyttet til enkeltemner vil være spesifisert i emnebeskrivelsene. Prisen for flex-teol er per semester, ikke for antall emner. Det betyr at dersom du tar flere emner per semester betaler du bare en semesteravgift / studieavgift.

  Har du spørsmål om flex-teol kan du kontakte studieleder for programområde teologi, Terese Bue Kessel.

Terese Bue Kessel

Programansvarlig

Terese Bue Kessel

førsteamanuensis, studieleder

terese.kessel@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no