Studier Kirke Profesjon

Profesjonsstudium i teologi

Profesjonsstudiet i teologi er for deg som er interessert i livets store spørsmål og som vil lære mer om tro og tanke. Gjennom studiet blir du utfordret til å stille store eksistensielle spørsmål om målet og meningen med livet. Dette er et studium innrettet mot å kvalifisere til prestetjeneste i Den norske kirke.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  360

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Heltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode TEO
   • Studiepoeng 360
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 6
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 15
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 5800
   • Totalt per semester NOK 6580

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Profesjonsstudium i teologi Heltid Stavanger (TEO)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: Alle
   Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  I profesjonsstudiet i teologi, også kalt prestestudiet, utvikler du kunnskap og refleksjon til å formidle Bibelens budskap til dagens mennesker, og du blir utfordret til å stille store eksistensielle spørsmål om målet og meningen med livet. Mange studenter velger å studere teologi nettopp fordi de synes slike spørsmål gir dybde til livet, og fordi slike refleksjoner i fellesskap med medstudenter og lærere er en vei til å bli bedre kjent med seg selv.

  Se filmen om tre studenter som forteller om studiehverdagen ved VID.

  https://www.youtube.com/watch?v=8mAI-GZmPYw

  Spørsmål og svar

  • Hvilke opptakskrav gjelder for teologi-utdanningen?

   Opptakskrav for teologi

   Generell studiekompetanse/realkompetanse. Alle kvalifiserte søkere i ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål fikk tilbud om studieplass i 2022.

  • Hvordan bli prest?

   Slik får du den beskyttede tittelen "prest"

   I Norge blir du først prest etter fullført studium på seks år med integrert praktisk-teologisk utdanning. Cand.theol. graden gir mulighet for å bli ordinert til prest i Den norske kirke. Det er stor etterspørsel etter teologisk kompetanse, og det er stort behov for prester i Den norske kirke. Profesjonsutdanningen i teologi har lange tradisjoner og gir graden candidata / candidatus theologiæ, som forkortes med cand.theol.

  • Hvordan og hvor arbeider en prest?

   Presten har en variert arbeidsdag

   En prest er både fagperson og medmenneske som samarbeider tett med andre yrkesgrupper og frivillige med menighetsbyggende arbeid. Presters arbeidsdag er veldig variert. Presten leder gudstjenester, forretter dåp og nattverd, underviser og forkynner Ordet, møter barn og unge gjennom trosopplæring og konfirmantarbeid, møter eldre på kirkens eldretreff, og forretter vielser og begravelser. En prest møter mennesker i alle livets faser, i glede og sorg - fra vugge til grav, gjennom kirkens fire sentrale ritualer som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. En prest utøver sjelesorg og veiledning, og formidler håp og trøst i den kristne tro når livet oppleves mørkt. Utdanningen gir også mulighet til å arbeide i kristelige organisasjoner lokalt og globalt og i kirker i det globale Sør. Som teolog kan du også bli lærer, misjonær og forsker.

  • Hva lærer jeg på presteutdanningen?

   Profesjonsutdanningen i teologi – et seksårig studium

   Studiet gir 360 studiepoeng. Først tar du lavere grad på sju semestre, 3,5 år. Etter dette følger høyere grad på fem semestre, 2,5 år.

   Studiet kombinerer praktiske og profesjonsorienterte fag med teoretiske fag, som Det gamle og Det nye testamente, hebraisk og gresk, samt systematisk teologi og kirkehistorie.

   Praksis med variert menighetsarbeid

   Allerede i 2. semester har du observasjonspraksis i ulike menigheter i Stavanger og omegn. Her får du oppleve et variert menighetsarbeid. Så følger ulike praksisperioder nesten hvert semester på lavere grad. I 3. semester er det fire ukers menighetspraksis, i 4. semester er det leir- og konfirmantarbeid, og i 5. semester er det misjonal praksis med mulighet for å bli kjent med menigheter og diakonalt arbeid i Japan eller på Madagaskar. I 7. semester er det fire ukers institusjonspraksis på sykehus eller sykehjem. Studiet toppes med fem ukers selvstendig menighetspraksis der studenten leder gudstjenester, forretter dåp og nattverd, deltar i konfirmant- og diakonalt arbeid, og forretter begravelser.

   Teologi er en tradisjonsrik og teoretisk tung fagdisiplin som arbeider med de store eksistensielle spørsmålene.

  • Lavere grad - bachelornivå

   Teologi på bachelornivå

   Det første året studerer du fellesfag med studenter på årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, og de som går på bachelorutdanningen i teologi. I andre og tredje studieår fordyper du deg i språkfagene hebraisk og gresk, og i gammeltestamentlig og nytestamentlig eksegese. Dette gir deg bibelteologisk kompetanse. Det at du kan forstå og formidle bibeltekstene gir deg yrkesrelevant kompetanse i utøvelsen av presteyrket. Kirkehistorie, systematisk teologi og missiologi er også sentrale fag som handler om kristendommens vekst og betydning for enkeltmennesker og samfunn og kirkens misjonsoppdrag. Du får også innføring i praktisk-teologiske fag som forkynnelse, sjelesorg, liturgikk, misjon og diakoni.

  • Høyere grad - masternivå

   Teologi på masternivå

   Fra 8. semester skal studenten fordype seg i disipliner fra lavere grad. I tillegg studerer du kontekstuell teologi.

   Studiet undervises på engelsk og har fellesfag med masterutdanningen i teologi. Studentmiljøet er internasjonalt, og utdanningen har et globalt perspektiv både faglig og sosialt. Selv om undervisningsspråket er engelsk, kan skriftlige arbeid og eksamener leveres på norsk. Studenten skriver en kandidatoppgave, som teller 30 studiepoeng, i en av de teologiske disiplinene som studenten er blitt spesielt interessert i.12. og siste semester avsluttes med praktisk- teologisk utdanning, som inkluderer fem ukers menighetspraksis.

   I løpet av høyere grad er det mulighet for utvekslingsstudier ett semester ved en teologisk institusjon som VID har avtale med.

   Seks år kan høres lenge ut. Men årene går fort, og det er verdifullt at profesjonsutdanningen er såpass faglig tung og gir god tid til fordypning og modning.

  • Har jeg mulighet til internasjonal utveksling?

   Det er mulighet for utveksling ett semester ved en teologisk institusjon i utlandet som VID har avtale med. Les om internasjonal utveksling.

  • Veien til prestetjeneste - hva er det?

   Veien til Prestetjeneste er et obligatorisk ordinasjonsforberedende program i Den norske kirke for alle som vurderer eller planlegger å bli prest, inklusiv profesjonsstudenter i teologi. Programmet kommer i tillegg til studiene og skal forberede studenten til ordinasjon og tjeneste som prest. Søknadsfrist for opptak til Veien til Prestetjeneste er 15. februar og 15. september hvert år.

  • Kan jeg ta prestestudiet på nett eller deltid?

   Prestestudie på nett og deltid

   Mange er interessert i teologistudier, men har ikke mulighet til å være fulltidsstudent på campus. Kanskje er du en av dem som bor langt fra en utdanningsinstitusjon som tilbyr teologistudier. Kanskje har du familie og er i jobb. Kanskje har du i lengre tid hatt lyst til å studere teologi, enten av ren interesse for faget, eller med sikte på omskolering og prestetjeneste.

   For å imøtekomme behovet som fjernstudent og deltidsstudier i teologi, lanserte VID høsten 2018 flex-teol. Med det fleksible teologiprogrammet flex-teol kan du over tid ta enkeltemner og tilegne deg teologisk kompetanse. Dersom du ønsker å oppnå en grad på sikt, kan flex-teol-emnene innpasses i profesjons- eller bachelorutdanningen i teologi.

   Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor, samtidig som det krever en stor grad av selvstudier. For mer informasjon om emneinnhold, læringsutbytte, arbeidsform, arbeidskrav og eksamen kan du se oversikt over flex-teol emner her.

   Eventuelle forkunnskapskrav knyttet til enkeltemner vil være spesifisert i emnebeskrivelsene. Prisen for flex-teol er per semester, ikke for antall emner. Det betyr at dersom du tar flere emner per semester betaler du bare en semesteravgift / studieavgift.

   Har du spørsmål om flex-teol kan du kontakte studieleder for programområde teologi, Terese Bue Kessel.

  • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Historier fra VID

  Slik er det å studere ved VID

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå