Det norske, samiske og kvenske flagget vaier i vinden.

Fornorskning, forsoning og historisk rettferdighet

Videreutdanning | Deltid | 3 år | Nettstudium

Det norske, samiske og kvenske flagget vaier i vinden.

Trenger du verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskningshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt? Studiet gir relevant kompetanse for kirkelig ansatte, studenter som sikter mot arbeid i kirken, og ansatte i andre samfunnssektorer som er berørt av og engasjert i tematikken.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 585
  • Kopiavgift/studentråd NOK 300
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 924
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Tromsø

  Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang, fra f.eks. historie, teologi, religionsvitenskap, pedagogikk/lærerutdanning, sosial-/samfunnsvitenskap, helsefag eller liknende.

  Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene, kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet relevant for?

  Studiet gir relevant kompetanse for kirkelig ansatte, studenter som sikter mot arbeid i kirken, og ansatte i andre samfunnssektorer som er berørt av og engasjert i tematikken. Emnene kan søkes innpasset som valgemne i profesjons- og masterutdanningen i teologi ved VID og kan være relevante som valgemner i ulike masterutdanninger ved andre institusjoner, f.eks. knyttet til lærerutdanning og samfunnsvitenskap.

 • Hva omhandler studiet?

  Transformative perspektiver vektlegges med utgangspunkt i urfolk og nasjonale minoriteters individuelle og kollektive rettigheter.

  Aktuelle prosesser og debatter belyses tverrfaglig ut fra internasjonal og hjemlig forskning innenfor feltene historie, overgangsrettferdighet (transitional justice), gjenopprettende rettferdighet (restorative justice), urfolksforskning og teologi. Det rettes søkelys mot hvordan begrepet ‘forsoning’ anvendes på sosiale og politiske prosesser i slike sammenhenger. Studiet gir hjelp til å gjennomtenke egen yrkesutøvelse og kirkens ansvar og muligheter for styrket praksis, forankret i teologiske, diakonale og etiske perspektiver.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet gjennomføres desentralisert og nettbasert og består av tre emner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis, men utgjør en helhet.

  Første emnet går våren 2024 med samlinger i Bodø 19. - 21. mars for deltakere fra Sør-Hålogaland bispedømme, og i Trondheim den 9. - 11. april for deltakere fra Nidaros og tilgrensende bispedømmer. Emnet gjentas høsten 2024 med samlinger i Oslo og Bergen eller Stavanger.

  Øvrige emner rulles ut med samme progresjon: Samlinger i Bodø og Trondheim til våren, og i Oslo og Bergen eller Stavanger til høsten.

  Studiet er delvis finanisert av HK-dir.

 • Hva lærer jeg?

  Studiet gir kunnskaper og teoretiske verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskningshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Hovedtemaer
  • Fornorskningen som politikk, ideologi, prosess og erfaring
  • Sannhetskommisjoner globalt og i Norge
  • Forsoning som sosial prosess, politisk begrep og kristen samfunnsteologi
  • Oppdaterte tverrfaglige perspektiver fra internasjonal og hjemlig forskning
  • Kritisk etisk refleksjon om egen yrkesutøvelse og kirkens (evt. egen institusjons) rolle

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet relevant for?

  Studiet gir relevant kompetanse for kirkelig ansatte, studenter som sikter mot arbeid i kirken, og ansatte i andre samfunnssektorer som er berørt av og engasjert i tematikken. Emnene kan søkes innpasset som valgemne i profesjons- og masterutdanningen i teologi ved VID og kan være relevante som valgemner i ulike masterutdanninger ved andre institusjoner, f.eks. knyttet til lærerutdanning og samfunnsvitenskap.

 • Hva omhandler studiet?

  Transformative perspektiver vektlegges med utgangspunkt i urfolk og nasjonale minoriteters individuelle og kollektive rettigheter.

  Aktuelle prosesser og debatter belyses tverrfaglig ut fra internasjonal og hjemlig forskning innenfor feltene historie, overgangsrettferdighet (transitional justice), gjenopprettende rettferdighet (restorative justice), urfolksforskning og teologi. Det rettes søkelys mot hvordan begrepet ‘forsoning’ anvendes på sosiale og politiske prosesser i slike sammenhenger. Studiet gir hjelp til å gjennomtenke egen yrkesutøvelse og kirkens ansvar og muligheter for styrket praksis, forankret i teologiske, diakonale og etiske perspektiver.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet gjennomføres desentralisert og nettbasert og består av tre emner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis, men utgjør en helhet.

  Første emnet går våren 2024 med samlinger i Bodø 19. - 21. mars for deltakere fra Sør-Hålogaland bispedømme, og i Trondheim den 9. - 11. april for deltakere fra Nidaros og tilgrensende bispedømmer. Emnet gjentas høsten 2024 med samlinger i Oslo og Bergen eller Stavanger.

  Øvrige emner rulles ut med samme progresjon: Samlinger i Bodø og Trondheim til våren, og i Oslo og Bergen eller Stavanger til høsten.

  Studiet er delvis finanisert av HK-dir.

 • Hva lærer jeg?

  Studiet gir kunnskaper og teoretiske verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskningshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Hovedtemaer
  • Fornorskningen som politikk, ideologi, prosess og erfaring
  • Sannhetskommisjoner globalt og i Norge
  • Forsoning som sosial prosess, politisk begrep og kristen samfunnsteologi
  • Oppdaterte tverrfaglige perspektiver fra internasjonal og hjemlig forskning
  • Kritisk etisk refleksjon om egen yrkesutøvelse og kirkens (evt. egen institusjons) rolle
Tore Johnsen

Programansvarlig

Tore Johnsen

førsteamanuensis

tore.johnsen@vid.no

Line Merethe Skum

Programansvarlig

Line Merethe Skum

universitetslektor

line.skum@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no

Emneliste