Helsefremmende tjenester til eldre

Master | Deltid | 4 år

Er du utdannet innen helse- og sosialfag, og ønsker å fordype deg i hvordan du kan legge til rette for at dagens og fremtidens helsetjenester til eldre med helseutfordringer kan utøves på en god og nytenkende måte? Med denne masteren får du en fremtidsrettet, samfunnsrelevant og meningsfull utdanning.

Det tas ikke opp studenter høsten 2024.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 4 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10649
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av:

  • Helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Søkere med annen relevant utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter forskrift av 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Masterstudiet i helsefremmende tjenester til eldre er et tilbud til personer som har fullført bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende kompetanse, jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

 • Godkjenning og innpass av tidligere utdanning

  Studenter ved VID som har tatt Videreutdanning i helsefremmende tjenester til eldre med studieplan fra 2024 er kvalifisert og kan søke direkte på masterpåbygg.

  Innpass gjelder studenter ved VID som har tatt utdanning og emner innen tjenester til eldre før 2023. Det gjelder også studenter med andre relevante emner eller videreutdanninger. Eksempler på dette er utdanninger som Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre for helsepersonell i kommunene i Østfold, Bærum (Viken) og Oslo og Videreutdanning i gerontologisk/geriatrisk sykepleie i Bergen.

  Det kan etter søknad gi fritak for inntil 60 studiepoeng. Generelt gjelder at det ikke gis fritak for emnet MAELDRE5004 - Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis - 5 studiepoeng (første semester i videreutdanningen). Dette er et obligatorisk emne for alle masterstudenter i VID.

  Se rutiner for dette: https://www.vid.no/student/eksamen/godkjenning-og-innpassing-av-tidligere-utdanning/

  Det gis ikke svar på innpass i forkant av opptak. Alle søknader om innpass behandles i etterkant av tildelt studieplass.

 • Studiets formål

  Det tverrfaglige masterprogrammet i helsefremmende tjenester til eldre svarer på aktuelle samfunnsutfordringer. Studieprogrammet vil bidra til å øke handlingskompetansen hos helse- og sosialfaglig personell innen geriatri og omsorg for eldre personer. Målet er at dagens og fremtidens helsetjenester til eldre med helseutfordringer, og i særskilt grad eldre med demens og psykiske lidelser, kan utøves på en god og nytenkende måte.

 • Hva lærer du?

  Gjennom studiet har du som student mulighet til å tilegne deg avansert kunnskap og ferdigheter som er relevant for tverrfaglig praksis og for samhandling med ulike aktører i feltet. Studiet fremmer fagetisk refleksjon som du vil kunne dra nytte av i egen tjenesteutøvelse.

 • Utdanningens oppbygning

  Masterutdanningen organiseres med undervisning i ukesamlinger, og det forventes selvstendig arbeid mellom samlingene.

  Masterutdanningen er organisert som en 1+1-modell hvor første del er fullføring av Videreutdanning i helsefremmende tjenester til eldre

  Alle emner er obligatoriske. I første semester inngår følgende emner:

  • MAELDRE5010 - Behov, utviklingstrekk og aktører i helsetjenester til eldre - 10 studiepoeng (høst)
  • MAELDRE5004 - Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis - 5 studiepoeng (høst)

  I semester 2-4 inngår følgende emner. Disse er åpne for studenter som ønsker et enkeltemne:

  • MAELDRE5007 - Eldre med demens og psykiske lidelser - 15 studiepoeng - (vår)
  • MAELDRE6050 - Personsentrerte arbeidsformer i helsefremmende tjenester til eldre - 15 studiepoeng (høst)
  • MAELDRE6053 - Systematisk etikkarbeid i praksis - 5 studiepoeng (vår)
  • MAELDRE6054 - Teknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenester - 10 studiepoeng (vår)

  I semester 5-8 inngår følgende emner:

  • MAELDRE6010 - Innovasjon og utvikling av helsefremmende tjenester til eldre - 15 studiepoeng (høst)
  • MAELDRE5002 - Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk - 15 studiepoeng (vår)
  • MAELDRE6200 - Masteroppgave i helsefremmende tjenester til eldre - 30 studiepoeng (høst og vår)
 • Studiemuligheter etter endt utdanning

  Studiet kvalifiserer til stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning. Les mer om VIDs ph.d.-studier.

 • Yrkesmuligheter etter endt utdanning

  Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsetjenester til eldre.

  Studiet kvalifiserer primært til

  • Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid innen geriatri og omsorg for eldre, særlig rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser
  • Stillinger innenfor helsetjenester som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
  • Faglige lederstillinger

  Fullendt masterløp kvalifiserer også til

  • Stillinger innenfor undervisning og forskning i helse- og sosialfag
 • Hvorfor velge dette studiet?

  Antall eldre med sammensatte helseutfordringer vil øke i årene fremover. Politiske føringer utfordrer sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sosionomer og andre samarbeidende profesjoner på kvalitetsforbedring og nytenkning i helse- og omsorgstjenester til denne gruppen.

  Du får:

  • ​​en fremtidsrettet, samfunnsrelevant og meningsfull utdanning
  • en praksisnær utdanning på høyere gradsnivå
  • et godt fag- og studiemiljø
  • fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder
 • Når er samlingsukene for studieåret?

  Samlingsuker studieåret 2023-2024

  Vår 2024

  Kull 2022H: uke 3, 12 og 19
  Kull 2023H: uke 3, 9 og 16

  Samlingsuker studieåret 2024-2025

  Høst 2024

  Kull 2022H: uke 35, 39 og 46.
  Kull 2023H: uke 36, 42 og 47.
  Kull 2024H: uke 36, 42 og 47.

  Vår 2025

  Kull 2022H: uke 3, 9 og 15.
  Kull 2023H: uke 5, 12 og 19.
  Kull 2024H: uke 5, 10 og 17.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Masterstudiet i helsefremmende tjenester til eldre er et tilbud til personer som har fullført bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende kompetanse, jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

 • Godkjenning og innpass av tidligere utdanning

  Studenter ved VID som har tatt Videreutdanning i helsefremmende tjenester til eldre med studieplan fra 2024 er kvalifisert og kan søke direkte på masterpåbygg.

  Innpass gjelder studenter ved VID som har tatt utdanning og emner innen tjenester til eldre før 2023. Det gjelder også studenter med andre relevante emner eller videreutdanninger. Eksempler på dette er utdanninger som Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre for helsepersonell i kommunene i Østfold, Bærum (Viken) og Oslo og Videreutdanning i gerontologisk/geriatrisk sykepleie i Bergen.

  Det kan etter søknad gi fritak for inntil 60 studiepoeng. Generelt gjelder at det ikke gis fritak for emnet MAELDRE5004 - Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis - 5 studiepoeng (første semester i videreutdanningen). Dette er et obligatorisk emne for alle masterstudenter i VID.

  Se rutiner for dette: https://www.vid.no/student/eksamen/godkjenning-og-innpassing-av-tidligere-utdanning/

  Det gis ikke svar på innpass i forkant av opptak. Alle søknader om innpass behandles i etterkant av tildelt studieplass.

 • Studiets formål

  Det tverrfaglige masterprogrammet i helsefremmende tjenester til eldre svarer på aktuelle samfunnsutfordringer. Studieprogrammet vil bidra til å øke handlingskompetansen hos helse- og sosialfaglig personell innen geriatri og omsorg for eldre personer. Målet er at dagens og fremtidens helsetjenester til eldre med helseutfordringer, og i særskilt grad eldre med demens og psykiske lidelser, kan utøves på en god og nytenkende måte.

 • Hva lærer du?

  Gjennom studiet har du som student mulighet til å tilegne deg avansert kunnskap og ferdigheter som er relevant for tverrfaglig praksis og for samhandling med ulike aktører i feltet. Studiet fremmer fagetisk refleksjon som du vil kunne dra nytte av i egen tjenesteutøvelse.

 • Utdanningens oppbygning

  Masterutdanningen organiseres med undervisning i ukesamlinger, og det forventes selvstendig arbeid mellom samlingene.

  Masterutdanningen er organisert som en 1+1-modell hvor første del er fullføring av Videreutdanning i helsefremmende tjenester til eldre

  Alle emner er obligatoriske. I første semester inngår følgende emner:

  • MAELDRE5010 - Behov, utviklingstrekk og aktører i helsetjenester til eldre - 10 studiepoeng (høst)
  • MAELDRE5004 - Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis - 5 studiepoeng (høst)

  I semester 2-4 inngår følgende emner. Disse er åpne for studenter som ønsker et enkeltemne:

  • MAELDRE5007 - Eldre med demens og psykiske lidelser - 15 studiepoeng - (vår)
  • MAELDRE6050 - Personsentrerte arbeidsformer i helsefremmende tjenester til eldre - 15 studiepoeng (høst)
  • MAELDRE6053 - Systematisk etikkarbeid i praksis - 5 studiepoeng (vår)
  • MAELDRE6054 - Teknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenester - 10 studiepoeng (vår)

  I semester 5-8 inngår følgende emner:

  • MAELDRE6010 - Innovasjon og utvikling av helsefremmende tjenester til eldre - 15 studiepoeng (høst)
  • MAELDRE5002 - Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk - 15 studiepoeng (vår)
  • MAELDRE6200 - Masteroppgave i helsefremmende tjenester til eldre - 30 studiepoeng (høst og vår)
 • Studiemuligheter etter endt utdanning

  Studiet kvalifiserer til stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning. Les mer om VIDs ph.d.-studier.

 • Yrkesmuligheter etter endt utdanning

  Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsetjenester til eldre.

  Studiet kvalifiserer primært til

  • Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid innen geriatri og omsorg for eldre, særlig rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser
  • Stillinger innenfor helsetjenester som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
  • Faglige lederstillinger

  Fullendt masterløp kvalifiserer også til

  • Stillinger innenfor undervisning og forskning i helse- og sosialfag
 • Hvorfor velge dette studiet?

  Antall eldre med sammensatte helseutfordringer vil øke i årene fremover. Politiske føringer utfordrer sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sosionomer og andre samarbeidende profesjoner på kvalitetsforbedring og nytenkning i helse- og omsorgstjenester til denne gruppen.

  Du får:

  • ​​en fremtidsrettet, samfunnsrelevant og meningsfull utdanning
  • en praksisnær utdanning på høyere gradsnivå
  • et godt fag- og studiemiljø
  • fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder
 • Når er samlingsukene for studieåret?

  Samlingsuker studieåret 2023-2024

  Vår 2024

  Kull 2022H: uke 3, 12 og 19
  Kull 2023H: uke 3, 9 og 16

  Samlingsuker studieåret 2024-2025

  Høst 2024

  Kull 2022H: uke 35, 39 og 46.
  Kull 2023H: uke 36, 42 og 47.
  Kull 2024H: uke 36, 42 og 47.

  Vår 2025

  Kull 2022H: uke 3, 9 og 15.
  Kull 2023H: uke 5, 12 og 19.
  Kull 2024H: uke 5, 10 og 17.

Hilde Lausund

Programansvarlig

Hilde Lausund

førsteamanuensis

hilde.lausund@vid.no

Elise Fylling

Opptak

Elise Fylling

rådgiver, opptak

elise.fylling@vid.no