Studier

Høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming

Studiet er for deg som har utviklingshemming. Du vil lære om menneskerettigheter, hvordan forske sammen med andre og historie og samfunnsfag.

  Søk opptak, fakta og organisering

  Studiet skal bidra til utvikling av den enkelte students muligheter til å fordype seg i temaer som omhandler menneskerettigheter, samfunnsfag og funksjonshemmedes historie. Studietilbudet og dets innhold er utarbeidet sammen med personer med utviklingshemming for å sikre utdanningens relevans for målgruppen.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Studiet retter seg mot studenter med utviklingshemming som har deltatt i videregående opplæring i minst 3 år. Det er ikke krav om vitnemål fra videregående skole. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo kommune og har som hensikt å gi et grunnlag for ansettelse i det ordinære arbeidsmarkedet med utgangspunkt i den enkeltes interesser og muligheter.

  • Mål for utdanningen

   Denne utdanningen sikter mot å utruste studentene med kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og forståelse for de fagområdene som det undervises i. Utdanningen retter seg særlig mot fagenes anvendelse i hverdagslivet og i praksis.

   Utdanningen har som mål å styrke studentenes muligheter til å praktisere rettigheter som for eksempel selvbestemmelse og ivaretakelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Denne utdanningen vil styrke tilgang til livslang læring for studenter med utviklingshemming.

  • Hva lærer du?

   Du skal lære om menneskerettigheter, å forske sammen med andre og om historie og samfunnsfag.

   Et emne handler om livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis som er et emne som alle studenter ved VID vitenskapelige høgskole tar. I dette emne møter du og studerer sammen med andre studenter.

  • Studiets organisering

   Dette må du vite før du blir student ved VID vitenskapelige høgskole:

   • Studiet er samlingsbasert.
   • Samlingsbasert betyr at du ikke møter opp på høgskolen hver dag, men møter opp til et fastsatt antall samlinger
   • Det skal være cirka 10 samlinger i løpet av et studieår, og hver samling varer i 2 dager
   • Det betyr at vi skal treffes på høyskolen jevnlig, men du skal også jobbe hjemme
   • Mellom samlingene møtes vi digitalt cirka en dag i uken
   • Du skal jobbe på egenhånd og sammen med andre mellom samlingene
   • Du studerer sammen med andre studenter med utviklingshemming
   • Studiet blir gjennomført i Stavanger og Oslo
  • Emner
   • Menneskerettigheter, historie og samfunnsfag
   • Å forske sammen med andre
   • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Studiets undervisnings- og læringsformer
   • Forelesninger, gruppeundervisning, film, gruppearbeid, besøk og tur ut, rollespill, eget arbeid
   • Det blir noen oppgaver som du må samarbeide om med andre studenter
  • Praktisk informasjon
   • Du må komme deg til og fra høgskolen selv
   • Du må ha egen e-postadresse og bruke e-post
   • Du må ha egen PC
   • Du er selv ansvarlig for kontakt med lærere og høgskolen
   • Hvis du trenger en assistent, er det ditt ansvar å gjøre avtaler med assistenten din
   • Du skal betale semesteravgift hvert semester på kr. 780.- hvis du går i Stavanger og kr. 920.- hvis du går i Oslo.
  • Hvor lenge varer studiet?

   Studiet foregår på deltid og varer i 1 år.
   Studieåret begynner i august/september og slutter i juni, dette er to semester, et høst- og et vårsemester.

  • Studiestart

   August/september 2022

  • Søknadsfrist

   15. mars 2022

  • Opptakskrav og søknad
   • Deltatt i minimum tre år videregående opplæring
   • Motivasjonsbrev og motivasjonsintervju

   Brev med navn og kontaktopplysninger og et kort motivasjonsbrev med vedlegg, sendes pr. post til følgende adresse:

   VID vitenskapelige høgskole v/Opptak
   Postboks 184, Vinderen
   0319 Oslo

   Alle søkere sender søknad og motivasjonsbrev til Oslo.

   Motivasjonsbrevet skal inneholde:

   • Utdanningsbakgrunn, hva slags utdanning og antall år
   • Eventuelle jobberfaringer
   • Motivasjon for å studere
   • Interesse for studiet/fagområdet

   Lengde: 1/2 til 2 sider

  • Studiepoeng

   10+10+10

  • Antall studieplasser

   10 i Oslo og 10 i Stavanger

  • Fagansvarlige
  • Kontaktperson hos opptak
  • Priser og avgifter

   Stavanger 780,-

   Oslo 920,-

   Studiet støttes ikke av Lånekassen

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå