Student med downs utenfor en skole

Høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming

Student med downs utenfor en skole

Studiet er for deg som har utviklingshemming. Du vil lære om menneskerettigheter, hvordan forske sammen med andre og historie og samfunnsfag.

Studiet gjennomføres som et pilotprosjekt.

Det blir ikke opptak av nye studenter i 2024.

Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot studenter med utviklingshemming som har deltatt i videregående opplæring i minst 3 år. Det er ikke krav om vitnemål fra videregående skole. Studiet er støttet av Stiftelsen DAM og utviklet i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Oslo kommune.

 • Mål for utdanningen

  Denne utdanningen sikter mot å utruste studentene med kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og forståelse for de fagområdene som det undervises i. Utdanningen retter seg særlig mot fagenes anvendelse i hverdagslivet og i praksis.

  Utdanningen har som mål å styrke studentenes muligheter til å praktisere rettigheter som for eksempel selvbestemmelse og ivaretakelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Denne utdanningen vil styrke tilgang til livslang læring for studenter med utviklingshemming.

 • Studiets organisering

  Dette må du vite før du blir student ved VID vitenskapelige høgskole:

  • Studiet er samlingsbasert.
  • Samlingsbasert betyr at du ikke møter opp på høgskolen hver dag, men møter opp til et fastsatt antall samlinger
  • Det skal være cirka 10 samlinger i løpet av et studieår, og hver samling varer i 2 dager
  • Det betyr at vi skal treffes på høyskolen jevnlig, men du skal også jobbe hjemme
  • Mellom samlingene møtes vi digitalt cirka en dag i uken
  • Du skal jobbe på egenhånd og sammen med andre mellom samlingene
  • Du studerer sammen med andre studenter med utviklingshemming
  • Studiet blir gjennomført i Stavanger og Oslo
 • Emner
  • Menneskerettigheter og hverdagsliv
  • Å forske sammen
  • Livssyn, verdier og profesjonelle relasjoner
 • Studiets undervisnings- og læringsformer
  • Forelesninger, filmvisning, gruppearbeid, rollespill, eget arbeid
  • Det blir noen oppgaver som du må samarbeide om med andre studenter
 • Praktisk informasjon
  • Du må komme deg til og fra høgskolen selv
  • Du må ha egen e-postadresse og bruke e-post
  • Du må ha egen PC
  • Du er selv ansvarlig for kontakt med lærere og høgskolen
  • Hvis du trenger en assistent, er det ditt ansvar å gjøre avtaler med assistenten din
 • Hvor lenge varer studiet?

  Studiet foregår på deltid og varer i 1 år.
  Studieåret begynner i august/september og slutter i juni, dette er to semester, et høst- og et vårsemester.

 • Opptakskrav og søknad

  Ta kontakt med Wenche Løyning (wenche.loyning@vid.no) for informasjon om opptakskrav.

 • Studiepoeng

  0

 • Antall studieplasser

  10 i Oslo og 10 i Stavanger

 • Fagansvarlige
 • Kontaktperson
 • Priser og avgifter

  Oslo kr. 1 049,-

  Stavanger kr. 894,-

  Studiet støttes ikke av Lånekassen

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot studenter med utviklingshemming som har deltatt i videregående opplæring i minst 3 år. Det er ikke krav om vitnemål fra videregående skole. Studiet er støttet av Stiftelsen DAM og utviklet i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Oslo kommune.

 • Mål for utdanningen

  Denne utdanningen sikter mot å utruste studentene med kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og forståelse for de fagområdene som det undervises i. Utdanningen retter seg særlig mot fagenes anvendelse i hverdagslivet og i praksis.

  Utdanningen har som mål å styrke studentenes muligheter til å praktisere rettigheter som for eksempel selvbestemmelse og ivaretakelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Denne utdanningen vil styrke tilgang til livslang læring for studenter med utviklingshemming.

 • Studiets organisering

  Dette må du vite før du blir student ved VID vitenskapelige høgskole:

  • Studiet er samlingsbasert.
  • Samlingsbasert betyr at du ikke møter opp på høgskolen hver dag, men møter opp til et fastsatt antall samlinger
  • Det skal være cirka 10 samlinger i løpet av et studieår, og hver samling varer i 2 dager
  • Det betyr at vi skal treffes på høyskolen jevnlig, men du skal også jobbe hjemme
  • Mellom samlingene møtes vi digitalt cirka en dag i uken
  • Du skal jobbe på egenhånd og sammen med andre mellom samlingene
  • Du studerer sammen med andre studenter med utviklingshemming
  • Studiet blir gjennomført i Stavanger og Oslo
 • Emner
  • Menneskerettigheter og hverdagsliv
  • Å forske sammen
  • Livssyn, verdier og profesjonelle relasjoner
 • Studiets undervisnings- og læringsformer
  • Forelesninger, filmvisning, gruppearbeid, rollespill, eget arbeid
  • Det blir noen oppgaver som du må samarbeide om med andre studenter
 • Praktisk informasjon
  • Du må komme deg til og fra høgskolen selv
  • Du må ha egen e-postadresse og bruke e-post
  • Du må ha egen PC
  • Du er selv ansvarlig for kontakt med lærere og høgskolen
  • Hvis du trenger en assistent, er det ditt ansvar å gjøre avtaler med assistenten din
 • Hvor lenge varer studiet?

  Studiet foregår på deltid og varer i 1 år.
  Studieåret begynner i august/september og slutter i juni, dette er to semester, et høst- og et vårsemester.

 • Opptakskrav og søknad

  Ta kontakt med Wenche Løyning (wenche.loyning@vid.no) for informasjon om opptakskrav.

 • Studiepoeng

  0

 • Antall studieplasser

  10 i Oslo og 10 i Stavanger

 • Fagansvarlige
 • Kontaktperson
 • Priser og avgifter

  Oslo kr. 1 049,-

  Stavanger kr. 894,-

  Studiet støttes ikke av Lånekassen