Master i interkulturelt arbeid

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av stadig nye krav som følge av økt innvandring og globalisering.

3 år deltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 01.01.2018
90 studiepoeng

Fokus

Gjennom fokus på interkulturell kompetanse og innsikt i globaliseringsprosesser er formålet med studiet å gi kunnskap om de praktiske utfordringene som påvirker arbeidsplasser i det flerkulturelle Norge.

Hva lærer du?

Studiet gir innsikt i flerkulturelle problemstillinger gjennom et fokus på utvikling av interkulturell kompetanse og innsikt i globaliseringsprosesser. Dette doble perspektivet har som mål å gi studentene kunnskap om de praktiske utfordringene som påvirker arbeidsplasser i det flerkulturelle Norge, utfordringer som er en konsekvens av globale prosesser. Studiet skal videre hjelpe deg til å reflektere kritisk over egen praksis. Gjennom relevante problemstillinger og innsamling av kvalitative data, vil studenter kunne bruke studiet til å belyse utfordringer han/hun i fremtiden vil møte på sin arbeidsplass.

Master i interkulturelt arbeid

Studiet består av tre deler

Fellesemner, profesjonsfordypning og masteroppgave. Du velger selv én av fem spesialiseringer:

 • Sosialt arbeid.
 • Religion/KRLE.
 • Helsearbeid.
 • Utviklingsstudier.
 • Misjon.

Passer studiet for meg?

Studiet passer for ansatte i mange sammenhenger: Skole, barnehage, sosialt arbeid, helse, næringsliv, kirke og bistandsarbeid. Studiet vil hjelpe deg til å reflektere konstruktivt over utfordringene knyttet til ditt arbeid i en flerkulturell kontekst.

Jeg ønsker å bli interkulturelt kompetent for å utøve sykepleie på en best mulig måte, men også for å bli et bedre medmenneske.

Rita Birkeland

Hvorfor velge studiet?

 • Forelesere med høy kompetanse.
 • Praksisnært fokus på teori.
 • Relevant kompetanseheving for flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Studiet er tilpasset din arbeidshverdag.
 • Fleksibel gjennomføring, kveldstid/nett.

Emner

 • Globaliseringsprosesser
 • Interkulturell kompetanse
 • Vitenskapsteori og metode
 • Fordypningsemner
 • Feltarbeid/tekststudie
 • Masteroppgave

Fakta om deltid

Søknadsfrist

1. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
1. år

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2400
Totalt per semester: Kr 3130

Deltid, 2017–2018
2. år

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 12900
Totalt per semester: Kr 13630

Deltid, 2017–2018
3. år

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 7400
Totalt per semester: Kr 8130

Deltid, 2018–2019
Gjelder for studenter på 1.,2. og 3. år

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 6000
Totalt per semester: Kr 6730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ellen Vea Rosnes

Fagrelaterte spørsmål?

Ellen Vea Rosnes
førstemanauensis
Stavanger
+4751516223
ellen.vea.rosnes@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod.

Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for profesjonen som danner grunnlag for opptak til graden. Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid. Utdanningsadministrasjonen vil ved søknad avgjøre hva som regnes som relevant erfaring og hva som er tilstrekkelig omfang.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.