Samfunn

Master i interkulturelt arbeid

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av stadig nye krav som følge av økt innvandring og globalisering.

Fokus

Gjennom fokus på interkulturell kompetanse og innsikt i globaliseringsprosesser er formålet med studiet å gi kunnskap om de praktiske utfordringene som påvirker arbeidsplasser i det flerkulturelle Norge.

Hva lærer du?

Studiet gir innsikt i flerkulturelle problemstillinger gjennom et fokus på utvikling av interkulturell kompetanse og innsikt i globaliseringsprosesser. Dette doble perspektivet har som mål å gi studentene kunnskap om de praktiske utfordringene som påvirker arbeidsplasser i det flerkulturelle Norge, utfordringer som er en konsekvens av globale prosesser. Studiet skal videre hjelpe deg til å reflektere kritisk over egen praksis. Gjennom relevante problemstillinger og innsamling av kvalitative data, vil studenter kunne bruke studiet til å belyse utfordringer han/hun i fremtiden vil møte på sin arbeidsplass.

Studiet består av tre deler

Fellesemner, profesjonsfordypning og masteroppgave. Du velger selv én av fem spesialiseringer:

 • Sosialt arbeid.
 • Religion/KRLE.
 • Helsearbeid.
 • Utviklingsstudier.
 • Misjon.

Passer studiet for meg?

Studiet passer for ansatte i mange sammenhenger: Skole, barnehage, sosialt arbeid, helse, næringsliv, kirke og bistandsarbeid. Studiet vil hjelpe deg til å reflektere konstruktivt over utfordringene knyttet til ditt arbeid i en flerkulturell kontekst.

Jeg ønsker å bli interkulturelt kompetent for å utøve sykepleie på en best mulig måte, men også for å bli et bedre medmenneske.

Rita Birkeland

Hvorfor velge studiet?

 • Forelesere med høy kompetanse.
 • Praksisnært fokus på teori.
 • Relevant kompetanseheving for flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Studiet er tilpasset din arbeidshverdag.
 • Fleksibel gjennomføring, kveldstid/nett.

Emner

 • Globaliseringsprosesser
 • Interkulturell kompetanse
 • Vitenskapsteori og metode
 • Fordypningsemner
 • Feltarbeid/tekststudie
 • Masteroppgave
Vis hele teksten

Søknadsfrist

15. april 2017

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Pris

I andre semester vil det påbeløpe en kursavgift på kr 7000 per emne i tillegg til ordinær semesteravgift. Dette gjelder to profesjonsfordypningsemner á 10 stp. og felt-/tekststudieemnet 10 stp.

I tredje semester betales kr 10 000 for masteroppgaven i tillegg til ordinær semesteravgift.

Merk at kursavgiften for profesjonsfordypningsemnet bistandskurs/diakoni og global forståelse er kr 21 000.


Type/år: Deltid, 2017–2018
1. år
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 2400
Totalt per semester: Kr 3130

Type/år: Deltid, 2017–2018
2. år
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 12900
Totalt per semester: Kr 13630

Type/år: Deltid, 2017–2018
3. år
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 7400
Totalt per semester: Kr 8130

Gå til toppen