Studier

Årsstudium i kristen sjelesorg

Kirke
Deltid
Oslo
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høgskolenivå i Norge. Årsstudiet tar sikte på å utvikle profesjonell og fagpersonlig kompetanse i forhold til sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver i kirke og samfunn.

Emner

  • Sjelesorgens fundament og metoder
  • Gudsbilde, identitet og livsutfordringer
  • Relasjoner, makt og livskriser
  • Spiritualitet, tro og helse

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Studiestart

10. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Ressurser