Studier Kirke Årsstudium

Årsstudium i kristen sjelesorg

Ønsker du å bli en bedre samtalepartner? I dette årsstudiet utvikler du profesjonell og fagpersonlig kompetanse i sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver i kirke og samfunn.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode KRSJE
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 12000
   • Totalt per semester NOK 12920

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Årsstudium i kristen sjelesorg Deltid Oslo (KRSJE)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

   Organisering

   Undervisningen er lagt opp som samlet undervisning, refleksjonsgrupper, individuelt arbeid, skriftlige oppgaver og litteraturstudium. Studiet gir 60 studiepoeng på bachelorgradnivå.

   Studiet forutsetter aktivt selvstudium og besvarelse av skriftlige oppgaver i mellom undervisningssamlingene.

   Kristen sjelesorg med oppstart høsten 2023

   Høsten 2023 - uke 36 og uke 46

   Våren 2024 - uke 5 og uke 16

   Høsten 2024 - uke 38 og uke 47

   Våren 2025 - uke 4 og uke 19

   Kristen sjelesorg med oppstart høsten 2022

   Høsten 2023 - uke 38 og uke 47

   Våren 2024 - uke 4 og uke 17

   Ved gjennomførte sjelesorgsemner fra Institutt for sjelesorg ved Modum Bad kan du søke innpassing til årstudiets andre år. Du vil da få fullført et årsstudium i sjelesorg.

   Mer info om dette, og info om deres emner finner du her.

  Ønsker du å lære mer om hvordan du kan støtte mennesker som står i ulike livsutfordringer? Er du interessert i forholdet mellom livserfaring, tro og ulike teoretiske perspektiver? Studiet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudiet på høgskolenivå i Norge, og er et tilbud til deg som i yrkesmessig sammenheng, eller på frivillig basis, har behov for økt kompetanse i sjelesorg. I dette studiet vil du lære om forholdet mellom livserfaring, tro, eksistensielle temaer og teoretiske perspektiver.

  Spørsmål og svar

  • Studiets formål

   Studiet er utarbeidet som et tilbud til dem som i yrkesmessig sammenheng eller på frivillig basis har behov for å øke sin sjelesørgeriske kompetanse. I løpet av studiet skal du utvikle forståelse, ansvar og kompetanse i sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver.

  • Hva lærer du?

   Du får en grundig innføring i sjelesorgens teologiske og diakonale grunnlag, samt sjelesorgsfeltets tverrfaglighet. Studiet vektlegger også prosesslæring i veiledet gruppe, med fokus på refleksjon over forholdet mellom livserfaring, tro og ulike teoretiske perspektiver. Studiet er økumenisk orientert, og er utarbeidet som et tilbud til dem som i yrkesmessig sammenheng eller på frivillig basis har behov for å øke sin sjelesørgeriske kompetanse.

   Etter endt utdanning skal du ha

   • Kunnskaper og ferdigheter i å utøve sjelesorg både med utgangspunkt i kunnskaper, holdninger og erfaringer som utdanningen gir.
   • En økt forståelse for sjelesorg i møte medmennesker i ulike livssituasjoner og kriser.
   • Kunnskap og refleksjon over forholdet mellom livserfaring, tro og eksistensielle temaer
   • .Utvikle større kjennskap til egen person, og en bearbeidet bevissthet omkring egne forutsetninger i sjelesørgerisk praksis.
  • Studere på deltid?

   Årsstudiet tas på deltid. Det er to undervisningsuker per semester over 2 år. Studiet forutsetter aktivt selvstudium og besvarelse av skriftlige oppgaver mellom undervisningssamlingene.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå