Studier

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

I vårt flerkulturelle samfunn er mange unge opptatt av religion og livssyn. Du er kanskje en av dem som diskuterer eksistensielle spørsmål med dine venner? Humanistiske verdier og kristen tro og tradisjon har vært viktige byggesteiner i utviklingen av det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i dagens Norge i stor grad sammensatt av grupper med andre tradisjoner og religiøse tilknytninger.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Ressurser