Studier

Lederutviklingsprogram for Oslo kommune

Helse
Oslo
Norsk
30 studiepoeng

Videreutdanningen Kompetansegivende lederutviklingsprogram på masternivå for 1. linjeledere innen Pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune bygger på emner fra masterutdanningen i verdibasert ledelse og er tilpasset Oslo kommunes kravspesifikasjon.

Lederutviklingsprogram for Oslo kommune

Emner

  • Organisasjon, ledelse og endring i offentlig sektor
  • Styring, jus og økonomi
  • HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø

Programkode

VUKLOK

Studieby

Oslo

Studiepoeng

30

Studiets lengde

1 år år

Støttet av Lånekassen?

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

12. september 2019

Ressurser