To kvinnelige masterstudenter ved klinisk sykepleie ved VID Høgskole

Klinisk sykepleie - masterpåbygg

Masterpåbygg | Master | Deltid | 2 år

To kvinnelige masterstudenter ved klinisk sykepleie ved VID Høgskole

Masterpåbygget i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere til avansert vurderings- og handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske situasjoner.

Studiet er samlingsbasert og undervisningen foregår vekselvis både i Oslo og Bergen for alle studenter.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 9. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 11900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12909
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  Krav for opptak til masterstudiets 2. del/påbyggingsdel, 60 studiepoeng

  Enten

  Avlagt videreutdanning innenfor en av følgende studieretninger ved VID:

  Eller

  Søkere med videreutdanning fra andre utdanningsinstitusjoner kan søke innpass, og det kreves 15 studiepoeng i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet kan tas ved VID eller annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året det søkes opptak.

  I tillegg gjelder de samme opptaks- og rangeringskriteriene som til hele masterløpet.

  Poenggrense

  34,29

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det som hovedregel Politiattest

  Studenter som ikke kommer direkte fra en videreutdanning ved VID, men enten fra en annen høgskole eller at det er ett år eller flere siden de tok videreutdanningen, må levere politiattest.

  Studenter som kommer rett fra en videreutdanning ved VID, og fortsetter direkte på masterløpet trenger ikke å levere ny politiattest.

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 9. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 11900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Krav for opptak til masterstudiets 2. del/påbyggingsdel, 60 studiepoeng

  Enten

  Avlagt videreutdanning innenfor en av følgende studieretninger ved VID:

  Eller

  Søkere med videreutdanning fra andre utdanningsinstitusjoner kan søke innpass, og det kreves 15 studiepoeng i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet kan tas ved VID eller annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året det søkes opptak.

  I tillegg gjelder de samme opptaks- og rangeringskriteriene som til hele masterløpet.

  Poenggrense

  34,29

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det som hovedregel Politiattest

  Studenter som ikke kommer direkte fra en videreutdanning ved VID, men enten fra en annen høgskole eller at det er ett år eller flere siden de tok videreutdanningen, må levere politiattest.

  Studenter som kommer rett fra en videreutdanning ved VID, og fortsetter direkte på masterløpet trenger ikke å levere ny politiattest.

Spørsmål og svar

 • Hvordan er studiet organisert?

  Masterpåbygg i klinisk sykepleie (del 2), er et samlingsbasert studium på deltid over 2 år. Første semester har en ukesamling i Bergen, en ukesamling i Oslo og en digital ukesamling. Andre semester har en ukesamling i Oslo, en digital ukesamling og en ukesamling i Bergen.

  Masterpåbygget inneholder tre obligatoriske emner og inkluderer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Påbygget inneholder også et valgemne, og studentene kan velge mellom flere emner. Disse går på ulike tidspunkt, men må gjennomføres i løpet av studiet.

  Studieuker 2024/25

  Masterpåbygget vil neste studieår ha både fysiske og digitale samlinger.

  Studiestart: 2024 mandag 9/9 i uke 37.

  Høst 2024

  Uke 37 - samling Bergen mandag til torsdag

  Uke 42 - samling Oslo mandag til torsdag

  Uke 45 - digitalt

  Vår 2025

  Uke 4 - Samling i Oslo mandag til torsdag

  Uke 6 - digitalt

  Uke 21 - digitalt

 • Hvilke kvalifikasjonskrav er det for master i klinisk sykepleie, påbyggingsdel?

  Avlagt 60 studiepoengs videreutdanning innenfor en av de seks studieretningene.

  Hvis du har bestått en videreutdanning innenfor klinisk sykepleie er det mulig å søke direkte på masterpåbygget.

  Det stilles krav til 15 studiepoeng på masternivå i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk for søkere til masterpåbygget, studiets del 2.

  Emnet kan tas ved VID eller ved et annet annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året du søker opptak til studiets 2. del - påbyggingsdelen.

  Du kan også søke opptak til hele masterutdanningen 120 studiepoeng her.

  For informasjon om når emnet tilbys i VID, ta kontakt med opptak@vid.no

 • Hva kan jeg etter endt masterprogram?

  Med en master i klinisk sykepleie kan du fremme kritisk refleksjon og bidra til faglig og verdibevisst tjenesteutvikling. Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir deg avansert kunnskap, vurderings- og handlingskompetanse til å utøve faget i en av de seks sykepleiefaglige studieretningene.

 • For deg som allerede har tatt, eller holder på å fullføre 60 studiepoeng i videreutdanningene

  Studenter som allerede har tatt, eller holder på å fullføre, 60 studiepoeng i de ulike videreutdanningene, kan søke seg inn på Master i klinisk sykepleie del 2 for å fullføre sitt masterstudium. De vil da ta en 60 studiepoengs påbygningsdel. Dette gjelder også for deg som har tatt, eller holder på å fullføre 60 studiepoeng i kreftsykepleie eller helsesykepleie.

Spørsmål og svar

 • Hvordan er studiet organisert?

  Masterpåbygg i klinisk sykepleie (del 2), er et samlingsbasert studium på deltid over 2 år. Første semester har en ukesamling i Bergen, en ukesamling i Oslo og en digital ukesamling. Andre semester har en ukesamling i Oslo, en digital ukesamling og en ukesamling i Bergen.

  Masterpåbygget inneholder tre obligatoriske emner og inkluderer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Påbygget inneholder også et valgemne, og studentene kan velge mellom flere emner. Disse går på ulike tidspunkt, men må gjennomføres i løpet av studiet.

  Studieuker 2024/25

  Masterpåbygget vil neste studieår ha både fysiske og digitale samlinger.

  Studiestart: 2024 mandag 9/9 i uke 37.

  Høst 2024

  Uke 37 - samling Bergen mandag til torsdag

  Uke 42 - samling Oslo mandag til torsdag

  Uke 45 - digitalt

  Vår 2025

  Uke 4 - Samling i Oslo mandag til torsdag

  Uke 6 - digitalt

  Uke 21 - digitalt

 • Hvilke kvalifikasjonskrav er det for master i klinisk sykepleie, påbyggingsdel?

  Avlagt 60 studiepoengs videreutdanning innenfor en av de seks studieretningene.

  Hvis du har bestått en videreutdanning innenfor klinisk sykepleie er det mulig å søke direkte på masterpåbygget.

  Det stilles krav til 15 studiepoeng på masternivå i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk for søkere til masterpåbygget, studiets del 2.

  Emnet kan tas ved VID eller ved et annet annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året du søker opptak til studiets 2. del - påbyggingsdelen.

  Du kan også søke opptak til hele masterutdanningen 120 studiepoeng her.

  For informasjon om når emnet tilbys i VID, ta kontakt med opptak@vid.no

 • Hva kan jeg etter endt masterprogram?

  Med en master i klinisk sykepleie kan du fremme kritisk refleksjon og bidra til faglig og verdibevisst tjenesteutvikling. Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir deg avansert kunnskap, vurderings- og handlingskompetanse til å utøve faget i en av de seks sykepleiefaglige studieretningene.

 • For deg som allerede har tatt, eller holder på å fullføre 60 studiepoeng i videreutdanningene

  Studenter som allerede har tatt, eller holder på å fullføre, 60 studiepoeng i de ulike videreutdanningene, kan søke seg inn på Master i klinisk sykepleie del 2 for å fullføre sitt masterstudium. De vil da ta en 60 studiepoengs påbygningsdel. Dette gjelder også for deg som har tatt, eller holder på å fullføre 60 studiepoeng i kreftsykepleie eller helsesykepleie.

Emneliste

 • MAKS6000 Profesjon, deltakelse og kontekst
 • MAKS6200 Forberedelse til masteroppgave
 • MAKS6900 Masteroppgave