En helsesykepleier i positivt samspill med et lite barn

Klinisk sykepleie med fordypning i helsesykepleie

Master | Heltid | 2 år

Er du sykepleier og ønsker spesialkompetanse innen helsesykepleie? Master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie gir deg kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med barn, unge og deres familier, og gir deg erfaring og kunnskap til å utvikle faget. Studiet kvalifiserer deg også for opptak til forskerutdanning (ph.d.).

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 23300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 24349
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Norsk autorisasjon i sykepleie
  • Minimum to års praksis i en pasientrettet 100% sykepleierstilling. Deltid regnes om til heltid. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon
  • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen

  Søker må være kvalifisert iht. opptakskravene innen søknadsfrist 15. april. Søknadsfristen er absolutt. Det er derfor viktig at du laster opp all dokumentasjon innen denne fristen. Dokumentasjon som er lastet opp senere enn 15. april blir ikke tatt hensyn til.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 33.78 poeng i suppleringsopptaket 2023

  Konstituert kvote 39.14 poeng i suppleringsopptaket 2023

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker og senest innen søknadsfristens utløp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Norsk autorisasjon som sykepleier / HPR-nummer
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Følgende gjelder kun søkere i kvote for konstituerte helsesykepleiere: bekreftelse fra leder på stilling som konstituert helsesykepleier. 25 % av studieplassene er forbeholdt søkere som jobber som konstituerte helsesykepleiere

  Arbeidsavtaler/-kontrakter og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Hvordan bli helsesykepleier?

  Som autorisert sykepleier kan du videreutdanne deg til helsesykepleier, og videre jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

  Masterutdanningen i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

 • Hva lærer jeg i utdanningen?

  I utdanningen lærer du om helsesykepleiers rolle i kommunens folkehelsearbeid med fokus på barn, unge og deres familier. Mer spesifikt lærer du om barn og unges helse og utvikling, metoder som bidrar til å fremme helse og mestring på individ, gruppe og systemnivå, helsesykepleiers rolle som samfunnsaktør, samt ledelse, organisering og kvalitetsutvikling i helsesykepleiertjenesten.

  Se studieplanen for utfyllende informasjon om læringsmål og læringsaktiviteter.

 • Hvor får jeg praksis?

  Ti uker av studiet (4 høstsemesteret + 6 vårsemesteret) er praksis i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. VID ordner praksisplasser og tilstreber å finne praksisplass i nærheten av ditt hjemsted. Våre praksisplasser er hovedsakelig er i Oslo og Viken-området, og det vi kan derfor ikke garantere praksisplass i nærheten av ditt hjemsted. Det kan bli nødvendig med pendling og eventuelt leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise og boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen. Du kan ikke ha praksis på egen arbeidsplass.

 • Hvordan er undervisningen lagt opp?

  Undervisningen foregår i samlingsuker på campus, og dagene varer vanligvis fra kl 09.00 til kl 15.30. I disse ukene må du regne med å møte opp mandag til fredag.

  Alle emner er obligatoriske og samlingsukene er basert på fysisk oppmøte.

  Studieløpet er sammensatt av studieuker og samlingsuker som inkluderer en variasjon i undervisningsformer, studentsamarbeid og skriftlige oppgaver. Studiet krever stor grad av egenaktivitet. Praksisstudiene er på 10 uker.

  Foreløpig ukesoversikt - Høst 2024, Kull 24

  Uke 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 52
  Uker med selvstudier, inkludert eksamen og arbeidskrav.

  Uke 34 og 35
  Folkehelse, samlingsuker på campus

  Uke 39 og 41
  HT1 - Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1, samlingsuker på campus

  Uke 44 - 47
  Praksis

  Uke 49
  KBP - Kunnskapsbasert praksis, samlingsuke på campus

  Praksisuker for vårsemesteret 2025 blir uke 10-15.

 • Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?

  Helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng gir deg en master i klinisk sykepleie. Du er da kvalifisert til å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenestens helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, samt i kommunens smittevernarbeid og flyktninghelsetjenesten. En mastergrad vil i tillegg gjøre deg kvalifisert til fag- og prosjektstillinger, og som høyskole-/universitetslektor og stipendiat. Utdanningen bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.

Emneliste

 • MAHEL5010 Folkehelsearbeid
 • MAHEL5020 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1
 • MAHEL5030 Kunnskapsbasert praksis
 • MAHEL5040 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2
 • MAHEL5400 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • MAHEL6200 Prosjektbeskrivelse/Forberedelse til masteroppgave
 • MAHEL5500 Ledelse, tjenesteforbedring og samfunnsengasjement
 • MAHEL 6900 Masteroppgave
Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.