Studier Helse Master

Masterutdanning i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie

Master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie gir deg kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med barn, unge og deres familier, og gir deg erfaring og kunnskap til å utvikle faget.

En helsesykepleier i positivt samspill med et lite barn
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MAKS-HELSE
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 23300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 24349

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Masterutdanning i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie Heltid Oslo (MAKS-HELSE)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  BAM 33.78, BAR (konstituert) 39.14

  Opptakskrav

  • Norsk autorisasjon i sykepleie
  • Minimum to års praksis i en pasientrettet 100% sykepleierstilling. Deltid regnes om til heltid. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon
  • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen

  Søker må være kvalifisert iht. opptakskravene innen søknadsfrist 15. april. Søknadsfristen er absolutt. Det er derfor viktig at du laster opp all dokumentasjon innen denne fristen. Dokumentasjon som er lastet opp senere enn 15. april blir ikke tatt hensyn til.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker og senest innen søknadsfristens utløp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Norsk autorisasjon som sykepleier / HPR-nummer
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Følgende gjelder kun søkere i kvote for konstituerte helsesykepleiere: bekreftelse fra leder på stilling som konstituert helsesykepleier. 25 % av studieplassene er forbeholdt søkere som jobber som konstituerte helsesykepleiere

  Arbeidsavtaler/-kontrakter og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Gjelder kun for 1. studieår.

  Studieløpet er sammensatt av studieuker og samlingsuker som inkluderer en variasjon i undervisningsformer, studentsamarbeid og skriftlige oppgaver. Studiet krever stor grad av egenaktivitet. Praksisstudiene er på 10 uker.

  Samlingsukene på campus har dager som vanligvis varer fra kl 09.00 til kl 15.30.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

Spørsmål og svar

 • Hvordan bli helsesykepleier?

  Som autorisert sykepleier kan du videreutdanne deg til helsesykepleier, og videre jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

  Videreutdanningen i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

 • Hva lærer jeg i utdanningen?

  I utdanningen lærer du om helsesykepleiers rolle i kommunens folkehelsearbeid med fokus på barn, unge og deres familier. Mer spesifikt lærer du om barn og unges helse og utvikling, metoder som bidrar til å fremme helse og mestring på individ, gruppe og systemnivå, helsesykepleiers rolle som samfunnsaktør, samt ledelse, organisering og kvalitetsutvikling i helsesykepleiertjenesten.

  Se studieplanen for utfyllende informasjon om læringsmål og læringsaktiviteter.

 • Hvor får jeg praksis som helsesykepleierstudent?

  Ti uker av studiet er praksis på helsestasjon og i skolehelsetjenesten og vil gi deg bred innsikt i og erfaring med helsesykepleiertjenestens målgrupper og problemstillinger. 4 uker praksis i november/desember og 6 uker praksis i mars/april (med forbehold om endringer).

  VID ordner praksisplasser, og våre praksisplasser er hovedsakelig i Oslo og Viken-området. Det kan derfor bli nødvendig med pendling og eventuelt leie av hybel i praksisperiodene.

  Utgifter i forbindelse med reise og boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen.

  Du kan ikke ha praksis på egen arbeidsplass.

 • Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?

  Helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng gir deg en master i klinisk sykepleie. Du er da kvalifisert til å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenestens helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, samt i kommunens smittevernarbeid og flyktninghelsetjenesten. En mastergrad vil i tillegg gjøre deg kvalifisert til fag- og prosjektstillinger, og som høyskole-/universitetslektor og stipendiat. Utdanningen bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.

 • Hvordan er undervisningen lagt opp?

  Når og hvor går undervisningen (vanligvis)?
  Samlingsuker på campus har dager som vanligvis varer fra kl 09.00 til kl 15.30.

  Har studiet faste dager?
  Studiet har samlingsuker på campus. Du bør da regne med å møte opp mandag til fredag.

  Hvor mye er obligatorisk og hvor mye er fysisk og digitalt?
  Alle emner er obligatoriske og samlingsukene er basert på fysisk oppmøte.

  Kan studiet kombineres med jobb?
  Studiet krever mye egeninnsats.

 • Emneliste

  1.studieår

  MAHEL5010 Folkehelsearbeid

  MAHEL5020 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1

  MAHEL5030 Kunnskapsbasert praksis

  MAHEL5040 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2

  2.studieår

  MAHEL5400 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk

  MAHEL6200 Prosjektbeskrivelse/Forberedelse til masteroppgave

  MAHEL5500 Ledelse, tjenesteforbedring og samfunnsengasjement

  MAHEL6900 Masteroppgave

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.