Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i nefrologisk sykepleie

En nefrologisk sykepleier skal gi sykepleie til pasienter med nyresykdom både innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. - Ikke opptak høsten 2023.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 12. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode NYRES
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 15
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 21900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 22949

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i nefrologisk sykepleie Deltid Oslo (NYRES)

  Studiestart 12. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Minst 2 års praksis som sykepleier

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har jobbet som sykepleier.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

  Organisering

  Studiet tas som et deltidsstudium over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder.

  Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.

  Teoriuker

  • Høst 2022: Uke 36, 39, 42 og 45
  • Vår 2023: Uke 3, 6, 13 og 19
  • Høst 2023: Uke 36, 42 og 45
  • Vår 2024: 4, 7 og 15

  Praksisstudier

  • Vår 2023
   1. periode: Uke 9, 10 og 11
   2. periode: Uke 16, 17 og 18
   3. periode: Uke 21, 22 og 23
  • Høst 2023
   4. periode: Uke 37, 38 og 39
   5. periode: Uke 47, 48 og 49

Sykepleie til pasienter med nyresykdom i et høyteknologisk behandlingsmiljø er komplisert og utfordrende, og det stilles spesielle krav til den enkelte sykepleiers kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte nefrologiske sykepleiere som skal kunne arbeide kunnskapsbasert og bidra til utviklingsprosesser og fornyelse på sitt fagområde.

Spørsmål og svar

 • Studiets formål

  Studiet tar sikte på å gi høy sykepleiefaglig kompetanse til sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor fagområdet. Intensjonen med utdannelsen er å videreutvikle den enkelte students kunnskapsnivå, ferdigheter og holdninger i utøvelse av sykepleie til pasienter med nyresykdom. Studenten skal få innsikt og utvikle ferdigheter innen spesialområdet. Refleksjon, veiledning og erfaringsutvikling knyttet til praksisutøvelsen skal bidra til at teoretisk kunnskap omsettes til praktisk handling i klinikken.

  Sykepleierne skal ved sine helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner ivareta den nyresyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. Nefrologisk sykepleier må identifisere pasientens behov, samt gi råd og informasjon for å forebygge komplikasjoner og bremse utviklingen i pasientens nyresykdom.

  Nefrologisk sykepleier har en sentral funksjon i møte med pasienter som har fått en nyresykdom hvor behandling ikke kan startes opp eller må avsluttes, og hvor døden er uunngåelig. Dette krever kunnskap om de forskjellige nyresykdommene, deres årsaker, symptomer, diagnostisering, ulike behandlingsformer og prognoser. Det er også nødvendig å ha kunnskap om hvilke bivirkninger som kan oppstå ved behandling og hva som kan gjøres for å forebygge eller lindre disse bivirkningene.

 • Organisering av studiet

  Studiet tas som et deltidsstudium over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder. Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.

 • Er det praksis?

  Det er 3 x 3 ukers obligatorisk praksis på studiet. En praksisperiode er på Rikshospitalet med fokus på transplantasjonskirurgi. De to andre praksisperiodene vil være på sykehus der studenten ikke er ansatt til daglig.

  Fokus for disse periodene er hemodialyse, peritonealdialyse, poliklinikk og nyremedisinsk sengepost

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie som har oppstart fra høsten 2020.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.