En sykepleier passer på en pasient som ligger i sykeseng og er koblet til maskiner

Videreutdanning i nefrologisk sykepleie

Videreutdanning | Deltid | 2 år

En sykepleier passer på en pasient som ligger i sykeseng og er koblet til maskiner

En nefrologisk sykepleier skal gi sykepleie til pasienter med nyresykdom både innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Ikke opptak høsten 2024.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 21900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 22949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Minst 2 års praksis som sykepleier

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har jobbet som sykepleier.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

 • Amin Amro

  Programansvarlig

  Amin Amro

  førsteamanuensis

Spørsmål og svar

 • Hva gjør en nefrologisk sykepleie?

  En nefrologisk sykepleier har en sentral funksjon i møte med pasienter som har fått en nyresykdom hvor behandling ikke kan startes opp eller må avsluttes, og hvor døden er uunngåelig. Dette krever kunnskap om de forskjellige nyresykdommene, deres årsaker, symptomer, diagnostisering, ulike behandlingsformer og prognoser. Det er også nødvendig å ha kunnskap om hvilke bivirkninger som kan oppstå ved behandling og hva som kan gjøres for å forebygge eller lindre disse bivirkningene.

  Sykepleierne skal ved sine helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner ivareta den nyresyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. En nefrologisk sykepleier må identifisere pasientens behov, samt gi råd og informasjon for å forebygge komplikasjoner og bremse utviklingen i pasientens nyresykdom.

 • Studiets formål

  Sykepleie til pasienter med nyresykdom i et høyteknologisk behandlingsmiljø er komplisert og utfordrende, og det stilles spesielle krav til den enkelte sykepleiers kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte nefrologiske sykepleiere som skal kunne arbeide kunnskapsbasert og bidra til utviklingsprosesser og fornyelse på sitt fagområde.

  Studiet tar sikte på å gi høy sykepleiefaglig kompetanse til sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor fagområdet. Intensjonen med utdannelsen er å videreutvikle den enkelte students kunnskapsnivå, ferdigheter og holdninger i utøvelse av sykepleie til pasienter med nyresykdom. Studenten skal få innsikt og utvikle ferdigheter innen spesialområdet. Refleksjon, veiledning og erfaringsutvikling knyttet til praksisutøvelsen skal bidra til at teoretisk kunnskap omsettes til praktisk handling i klinikken.

 • Organisering av studiet

  Studiet tas som et deltidsstudium over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder. Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.

  Teoriuker

  • Høst 2023: Uke 36, 42 og 45
  • Vår 2024: 4, 7 og 15

  Praksisstudier

  • Høst 2023
   4. periode: Uke 37, 38 og 39
   5. periode: Uke 47, 48 og 49
 • Er det praksis?

  Det er 3 x 3 ukers obligatorisk praksis på studiet. En praksisperiode er på Rikshospitalet med fokus på transplantasjonskirurgi. De to andre praksisperiodene vil være på sykehus der studenten ikke er ansatt til daglig.

  Fokus for disse periodene er hemodialyse, peritonealdialyse, poliklinikk og nyremedisinsk sengepost

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av Master i klinisk sykepleie.

Spørsmål og svar

 • Hva gjør en nefrologisk sykepleie?

  En nefrologisk sykepleier har en sentral funksjon i møte med pasienter som har fått en nyresykdom hvor behandling ikke kan startes opp eller må avsluttes, og hvor døden er uunngåelig. Dette krever kunnskap om de forskjellige nyresykdommene, deres årsaker, symptomer, diagnostisering, ulike behandlingsformer og prognoser. Det er også nødvendig å ha kunnskap om hvilke bivirkninger som kan oppstå ved behandling og hva som kan gjøres for å forebygge eller lindre disse bivirkningene.

  Sykepleierne skal ved sine helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner ivareta den nyresyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. En nefrologisk sykepleier må identifisere pasientens behov, samt gi råd og informasjon for å forebygge komplikasjoner og bremse utviklingen i pasientens nyresykdom.

 • Studiets formål

  Sykepleie til pasienter med nyresykdom i et høyteknologisk behandlingsmiljø er komplisert og utfordrende, og det stilles spesielle krav til den enkelte sykepleiers kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte nefrologiske sykepleiere som skal kunne arbeide kunnskapsbasert og bidra til utviklingsprosesser og fornyelse på sitt fagområde.

  Studiet tar sikte på å gi høy sykepleiefaglig kompetanse til sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor fagområdet. Intensjonen med utdannelsen er å videreutvikle den enkelte students kunnskapsnivå, ferdigheter og holdninger i utøvelse av sykepleie til pasienter med nyresykdom. Studenten skal få innsikt og utvikle ferdigheter innen spesialområdet. Refleksjon, veiledning og erfaringsutvikling knyttet til praksisutøvelsen skal bidra til at teoretisk kunnskap omsettes til praktisk handling i klinikken.

 • Organisering av studiet

  Studiet tas som et deltidsstudium over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder. Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.

  Teoriuker

  • Høst 2023: Uke 36, 42 og 45
  • Vår 2024: 4, 7 og 15

  Praksisstudier

  • Høst 2023
   4. periode: Uke 37, 38 og 39
   5. periode: Uke 47, 48 og 49
 • Er det praksis?

  Det er 3 x 3 ukers obligatorisk praksis på studiet. En praksisperiode er på Rikshospitalet med fokus på transplantasjonskirurgi. De to andre praksisperiodene vil være på sykehus der studenten ikke er ansatt til daglig.

  Fokus for disse periodene er hemodialyse, peritonealdialyse, poliklinikk og nyremedisinsk sengepost

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av Master i klinisk sykepleie.

Amin Amro

Programansvarlig

Amin Amro

førsteamanuensis

amin.amro@vid.no