Studier Kirke Årsstudium

Praktisk-teologisk utdanning for prest

Praktisk-teologisk utdanning, skal sammen med øvrig teologisk utdanning gi kunnskap, holdninger og ferdigheter til å arbeide som ordinert prest i Norge. Utdanningen skal bidra til å utvikle samarbeidsorienterte, og engasjerte medarbeidere som kjenner seg forpliktet på kirkens oppdrag.


 • Studiested

  Tromsø

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Tromsø (Deltid)
   • Studiested Tromsø
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode PTU1_TR
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 585
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 5800
   • Totalt per semester NOK 6705

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Praktisk-teologisk utdanning for prest Deltid Tromsø (PTU1_TR)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Praktisk-teologisk utdanning, lavere grad, PTU1 Søkere til PTU1 må dokumentere fullført og bestått årsstudium i KRLE, eller teologifag tilsvarende 60 studiepoeng på bachelornivå, eller godkjenning i Kirkerådets evalueringsnemd. For Praktisk-kirkelig utdanning høyere grad, PTU2 må søkere som ikke tar et profesjonsstudium i teologi, være godkjent i Kirkerådets evalueringsnemd etter Forskrift om kvalifikasjonskrav for prest i Den norske kirke. PTU2 forutsetter dessuten bestått PTU1.

   Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

   Opptak forutsetter at søkerne har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper med hjemmel i forskrift 06.januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Praktisk-teologisk utdanning for prest på Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) / Girkolaš Oahpahusguovdáš Davvin (KUN)/VID Tromsø inngår i utdanningen til prest i Den norske kirke.

  Spørsmål og svar

  • Om studiet

   Praktisk-teologisk utdanning fordeler seg på lavere grad (30stp) og høyere grad (30stp) og er integrert i utdanningen til profesjonsstudiet i teologi. Utdanningen tilbys også for søkere som ikke går på profesjonsstudiet.

   Studiet innpasses i teologistudier/grader tatt ved andre institusjoner, som for eksempel ved VID eller ved Institutt for arkeologi, historie, teologi og religionsvitenskap (AHR) ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT). Praktisk-teologisk utdanning for prest ved KUN sammen med annen bachelor- og mastergrad godkjent av Den norske kirke (Dnk) gir kompetanse tilsvarende graden cand.theol. Utdanningen kvalifiserer til prestetjeneste i Dnk, forutsatt ordinasjon fra biskopen.

  • Emner
   • PTUKUN2013 Kirke og kontekst, gudstjeneste og menighetspraksis
   • PTUKUN2014 Homiletikk, sjelesorgs- og trosopplæringspraksis
   • PTUKUN4013 Pastoralteologi, ledelse og kirkerett med institusjonspraksis
   • PTUKUN4014 Profesjon, prekenlære og pedagogikk med stiftspraksis
  • Samlingsuker og praksis

   Undervisning på høstsemesteret består av en introduksjonssamling og tre samlingsuker, fire ukers praksis og nettbaser arbeid i e-læringsplattformen. Høsten 2022 er samlingene i ukene 34, 35, 39 og 46. Praksis avvikles vanligvis i ukene 40-44.

   I samlingsukene begynner undervisningen på mandag, kl 13, og slutter fredag kl.14.

   Unntaket er introduksjonssamlingen der vi begynner onsdag kl. 9 og slutter fredag kl.14.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå