Studier Kirke Årsstudium

Praktisk-teologisk utdanning for prest

Praktisk-teologisk utdanning, skal sammen med øvrig teologisk utdanning gi kunnskap, holdninger og ferdigheter til å arbeide som ordinert prest i Norge. Utdanningen skal bidra til å utvikle samarbeidsorienterte, og engasjerte medarbeidere som kjenner seg forpliktet på kirkens oppdrag.

 • Tromsø (Deltid)

  • Studiested Tromsø
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode PTU1_TR
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 1
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 585
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 5800
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 6744

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Praktisk-teologisk utdanning for prest Deltid Tromsø (PTU1_TR)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Opptakskrav

  Praktisk-teologisk utdanning, lavere grad, PTU1 Søkere til PTU1 må dokumentere fullført og bestått årsstudium i KRLE, eller teologifag tilsvarende 60 studiepoeng på bachelornivå, eller godkjenning i Kirkerådets evalueringsnemd. For Praktisk-kirkelig utdanning høyere grad, PTU2 må søkere som ikke tar et profesjonsstudium i teologi, være godkjent i Kirkerådets evalueringsnemd etter Forskrift om kvalifikasjonskrav for prest i Den norske kirke. PTU2 forutsetter dessuten bestått PTU1.

  Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

  Opptak forutsetter at søkerne har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper med hjemmel i forskrift 06.januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Mer informasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Praktisk-teologisk utdanning for prest på Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) / Girkolaš Oahpahusguovdáš Davvin (KUN)/VID Tromsø inngår i utdanningen til prest i Den norske kirke.

Spørsmål og svar

 • Om studiet

  Praktisk-teologisk utdanning fordeler seg på lavere grad (30stp) og høyere grad (30stp) og er integrert i utdanningen til profesjonsstudiet i teologi. Utdanningen tilbys også for søkere som ikke går på profesjonsstudiet.

  Studiet innpasses i graden cand.theol. tatt ved andre institusjoner, som for eksempel ved VID.

  Sammen med annen masterutdanning godkjent av Den norske kirke (Dnk) kvalifiserer praktisk-teologisk utdanning til prestetjeneste i Dnk, forutsatt ordinasjon fra biskopen.

 • Emner
  • PTUKUN2013 Kirke og kontekst, gudstjeneste og menighetspraksis
  • PTUKUN2014 Homiletikk, sjelesorgs- og trosopplæringspraksis
  • PTUKUN4013 Pastoralteologi, ledelse og kirkerett med institusjonspraksis
  • PTUKUN4014 Profesjon, prekenlære og pedagogikk med stiftspraksis
 • Samlingsuker og praksis

  Undervisning på høstsemesteret består av en introduksjonssamling og tre samlingsuker, fire ukers praksis og nettbasert arbeid i e-læringsplattformen.

  Høsten 2023 er samlingene i ukene 34 (introuke, alle nye studenter), 35 (kun lavere grad), 38 (alle), 45 (alle). Praksis avvikles vanligvis i ukene 40-44.

  I samlingsukene begynner undervisningen på mandag, kl 13, og slutter fredag kl. 14. Unntaket er introduksjonssamlingen der vi begynner onsdag kl. 9 og slutter fredag kl. 14.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.