Bachelor i samfunnsfag

Ønsker du å bedre forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Det er et stort behov for ansatte i offentlig og privat sektor med kompetanse relatert til vår nye flerkulturelle hverdag. En bachelorgrad i samfunnsfag vil kunne gi deg slik kompetanse.

3 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet vil du lære om menneskelig samhandling og om hvordan vi mennesker organiserer samfunnet rundt oss. Hvordan endrer globaliseringen vår måte å være sammen på? Hvordan utvikler forholdet mellom den rike og fattige delen av verden seg?

En flerkulturell hverdag krever økt kompetanse

Samfunnsfag er et viktig fag i den norske skolen, og studiet legger grunnlag for undervisningskompetanse i faget. Flere institusjoner i offentlig og privat sektor, eksempelvis NAV og kommuneadministrasjon, har et økende behov for kompetanse relatert til vår nye flerkulturelle hverdag. Med en bachelorgrad i samfunnsfag vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

Muligheter

Studiet består av en fordypningsenhet i samfunnsfag på minimum 90 studiepoeng. I tillegg må du velge breddefag tilsvarende 40 studiepoeng i samfunnsrelaterte fag. VID har flere samarbeidsavtaler med universitet og høgskoler i andre land, og vi er behjelpelige med tilrettelegging dersom du ønsker å ta breddefag eller valgemner ved en av våre samarbeidsinstitusjoner. Bachelorgraden i samfunnsfag gir grunnlag for opptak til blant annet mastergrad i globale studier. I studiet inngår en måneds studieopphold hos en av våre partnere i Afrika eller Asia.

Bachelorgraden i samfunnsfag gir grunnlag for opptak til blant annet mastergrad i globale studier.

Jeg valgte et semester i utlandet for å få det meste ut av studietiden min. Å dra på utveksling gir deg muligheten til å reise samtidig som du studerer og får erfart en akademisk verden utenfor Norge. Som utvekslingsstudent får du ikke bare et nettverk med studenter fra vertslandet du besøker, men også andre utvekslingsstudenter fra hele verden!

Veronica Nysted Montgomery
Bachelor i samfunnsfag

Hvorfor velge studiet

 • Spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema.
 • Forelesere med internasjonal erfaring.
 • Studietur.
 • Inkluderende studiemiljø.

Emner

 • Globalisering og utvikling
 • Samfunnsvitenskapelig teori og metode
 • Global historie
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Internasjonal migrasjon
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Examen philosophicum
 • Interkulturell kompetanse med praksis
 • Barn, familier og flerkultur
 • Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier
 • Flerkulturell ledelse
 • Migrasjon og religion
 • Bacheloroppgave

Artikler

VID Stavanger åpnet øynene mine

VID Stavanger åpnet øynene mine

Jeg har vært veldig heldig med klassemiljøet og fått venner for livet, sier Caroline Alsvik som studerte samfunnsfag ved VID Stavanger.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Det inngår en måneds studieopphold hos en av våre samarbeidspartnere i Asia eller Afrika. Tidligere har studentene vært i Uganda, Thailand og på Madagaskar. Dette studieoppholdet er lagt til januar og inneholder både undervisning og feltarbeid.

Du vil få noe ekstra støtte av Lånekassen til studieoppholdet, men du må likevel regne med ekstra kostnader knyttet til turen. Prisen anslås til 20 000–25 000 kroner.

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2500
Totalt per semester: Kr 3230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Marianne Skjortnes

Fagrelaterte spørsmål?

Marianne Skjortnes
professor
Stavanger
+4751516269
marianne.skjortnes@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.