Studier HelseSosialSamfunn Videreutdanning

Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering

Ønsker du være med og bidra til at byer og lokalsamfunn er inkluderende, trygge og bærkraftige for alle aldersgrupper? Vil du bidra til at kommunen kan tilby rehabiliterende tjenestene og ny teknologi lokalt, som inviterer yngre og eldre til deltakelse?

 • Stavanger (Deltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 25. januar 2023
  • Søknadstart 20. september 2022
  • Søknadsfrist 31. desember 2022
  • Programkode VUSAMFBORG
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 1
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 5500
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 6394

  Søk opptak

  Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering Deltid Stavanger (VUSAMFBORG)

  Studiestart 25. januar 2023
  Søknadsfrist 31. desember 2022

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag.
  • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet er samlingsbasert, og har 2 samlinger for hvert emne. Hvert emne gir 10 studiepoeng.

  I vårsemesteret gjennomføres de to emnene Samfunnsplanlegging og universell utforming, og Hverdagsrehabilitering. I høstsemesteret gjennomføres emnet i Velferdsteknologi.

  Samlinger vår 2023

  Samfunnsplanlegging og UU

  Uke 4: 25.-27. jan. 2023
  Uke 10: 7.-10. mars 2023

  Hverdagsrehabilitering

  Uke 39: 28.-30. september 2022
  Uke 45: 7.-10. november 2022

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Videreutdanningen i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering har til hensikt å integrere et helhetssyn i planer etter plan- og bygningsloven, som viktig del av det systematiske folkehelsearbeidet.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanningen retter seg mot fagpersoner som skal arbeide med velferd, helse og sosial innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting. Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal, statlig eller ideell virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferd(-stjenester).

 • Hva handler studiet om?

  Studiet sikter mot å bidra til at det i regional og kommunal planlegging skal vektlegges framtidsrettet by- og tettstedsutvikling. Det er ennå et stort potensial for tilpassing av arealbruk, bolig, transport og lokalsamfunn, med tanke på universell utforming, for blant annet barn og eldres deltakelse i samfunnet. Kunnskap om god samfunnsplanlegging, som vil være med og gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, er del av studiet (jmf FNs bærekraftsmål nr 11).

  Med bakgrunn i demografiske endringer skal helse- og velferdstjenestene løse stadig flere oppgaver lokalt. I tråd med siste års reformer og meldinger til Stortinget, vil utdanningen fokusere på både kommunenes og sivilsamfunnets ansvar og oppgaver i fremtiden. Å ta i bruk ny teknologi og gi re-/habiliterende tjenester i hjem og nærmiljø, er strategier som samtlige kommuner i Norge blir utfordret på. I denne utdanningen vil vi se på muligheter og utfordringer med ulike løsninger på fagfeltene samfunnsplanlegging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

 • Arbeidsmuligheter etter endt utdanning

  Etter endt utdanning kan studenten bidra til prosjekt- og fagutvikling i relevante praksiser, på fagfeltene studiet omhandler. Videre kan studenten bidra i tverrfaglig samarbeid innenfor primærhelsetjenester – helse, omsorg og velferdstjenester, sosialtjenester, NAV og arbeidsliv, samt skole- og utdanningsfeltet.

 • Valgemner

  Studiet er masternivå. Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og utgjør valgemner i masterprogrammet Medborgerskap og samhandling. Alle tre emnene kan likevel tas som videreutdanninger, uavhengig av masterprogrammet.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.